Symbole zamieszczone na opakowaniach kosmetyków

Na etykietach produktów kosmetycznych znajdują się dokładne informacje o przeznaczeniu kosmetyku oraz sposobie użycia. Poza symbolami tekstowymi na opakowaniach znajdują się różne symbole graficzne.

Poniżej załączono najczęściej występujące na opakowaniach symbole.

bezpieczenstwo-produktow-symbole-reka

Symbol „ręka na książce” oznacza, że do opakowania dołączona jest ulotka informacyjna. Zdarza się bowiem, że w przypadku braku miejsca na etykiecie, niektóre ważne informacje (skład kosmetyku, ostrzeżenia, sposób użycia) podane są tylko w dołączonej ulotce. Niezależnie od tego, gdzie informacje są umieszczone, należy się z nimi dokładnie zapoznać i stosować do zaleceń producenta.

Bezpieczenstwo produktow symbole 12m

Symbol otwartego słoiczka informuje jak długo można używać kosmetyk. Obok lub na symbolu słoiczka podany jest okres trwałości po otwarciu, czyli okres bezpiecznego stosowania kosmetyku licząc od pierwszego użycia. Jest to czas, w którym producent gwarantuje bezpieczeństwo zdrowotne używanego kosmetyku. Okres ten jest określany w miesiącach (np. 12M).

bezpieczenstwo-produktow-klepsydra-termin-waznosci


Symbol oznacza datę minimalnej trwałości.

Bezpieczenstwo produktow symbole e


Znak „e” podawany przy zawartości nominalnej produktu ([g] lub [ml]) informuje, że producent podczas paczkowania produktów zapewnił stosowanie systemu kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego. Znak umieszczany dobrowolnie.

bezpieczenstwo-produktow-alu


Oznakowanie rodzaju materiału, z którego zostało wykonane opakowanie. Znak umieszczany dobrowolnie.

bezpieczenstwo-produktow-epsilon


Znak – odwrócone „epsilon” pojawia się na opakowaniach aerozolowych i oznajmia, że produkt spełnia polskie i europejskie wymagania stawiane tego typu wyrobom.

bezpieczenstwo-produktow-fire

Niebezpieczeństwo: Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Chronić przed dziećmi.

Bezpieczenstwo produktow symbole odzyskiwanie

Znak informujący o realizacji przez producenta obowiązku odzysku opakowania. Znak umieszczany dobrowolnie.

bezpieczenstow-produktow-fsc

Znak FSC Recycling dla grup produktów wykonanych w 100% ze składników pochodzących z recyklingu.