Metryka

Przedstawiciele:

  • Fatih Alpaslan
  • Sieczkowska Małgorzata
  • Martin Lopez

Numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej  / REGON:  Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000293724

Numer VAT: NIP 777-00-02-866

Numer rejestrowy BDO: 000018642