Metryka

NIVEA Polska Sp. z o.o. Grupa Beiersdorf
ul. Gnieźnieńska 32
61-021 Poznań
Polska

Telefon: +48 61 87 46 100
Fax:       +48 61 87 46 001

Email: recepcja@beiersdorf.com

Kontakt

Przedstawiciele:

  • Kalfayan Bedros
  • Sieczkowska Małgorzata
  • Nowak Radoslaw

Numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej  / REGON:  Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000293724

Numer VAT: NIP 777-00-02-866