Warunki korzystania

Ze względu na liczne możliwości oraz zagrożenia, jakie można znaleźć w internecie, prosimy o przestrzeganie następujących ogólnych warunków korzystania z naszej strony, opracowanych dla Ciebie i Twojej ochrony. Dziękujemy za zrozumienie.

1. Dane osobowe

Prosimy zapoznać się z naszą Polityką prawną w przypadku pytań związanych z prywatnością danych.

2. Aktualizacje warunków korzystania

Ze względu na trwające innowacje techniczne i prawne, od czasu do czasu zmuszeni jesteśmy aktualizować istniejące warunki korzystania ze strony. Prosimy zatem o każdorazowe sprawdzanie podczas odwiedzin na naszej stronie kiedy wprowadzono ostatnia wersję. Ostatnia aktualizacja miała miejsce w październiku 2013 r.

3. Prawa autorskie, znaki handlowe oraz inne prawa własności intelektualnej

Cała zawartość naszej strony, między innymi teksty, obrazy, grafika oraz pliki audio i videa stanowią naszą własność, o ile nie zaznaczono wyraźnie inaczej. (Prosimy zwrócić uwagę na oświadczenie dotyczące hiperłączy w punkcie 4.). Treść ta, objęta prawem autorskim, może by wykorzystywana bez wyraźnego zezwolenia jedynie w celach prywatnych, a nie publicznych czy handlowych (pobieranie, powielanie itd.). Zmiany, tłumaczenia lub inne edytowanie lub przetwarzanie treści może być przeprowadzane jedynie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Beiersdorf AG.Nieupoważnione użycie lub nadużycie któregokolwiek z zarejestrowanych znaków handlowych lub logo firmy Beiersdorf AG jest zabronione.

Materiały tekstowe, fotograficzne oraz video wyraźnie udostępnione do pobierania w sekcji Newsroom mogą być wykorzystywane bez opłat wyłącznie w celach wydawniczych. W materiałach fotograficznych stosowanych w celach wydawniczych lub powielanych, konieczne jest podanie „Beiersdorf AG” jako źródła.

Materiały tekstowe, fotograficzne oraz video wyraźnie udostępnione do pobierania w sekcji Newsroom mogą być wykorzystywane bez opłat wyłącznie w celach wydawniczych. W materiałach fotograficznych stosowanych w celach wydawniczych lub powielanych, konieczne jest podanie „Beiersdorf AG” jako źródła.

4. Zrzeczenie się odpowiedzialności

Niniejsza strona internetowa jest przeznaczona do użytkowania wyłącznie przez mieszkańców kraju, który wybrałeś/wybrałaś na stronie www.beiersdorf.com, w zgodzie z obowiązującym lokalnie prawem. Materiały umieszone na tej stronie, w tym produkty, usługi oraz informacje mogą być nieodpowiednie lub niedostępne w miejscach poza tym obszarem. Jeżeli oferty produkty lub usługi udostępniane lub przez tę stronę lub prezentowane na niej są niezgodne z obowiązującym prawem kraju, który wybrałeś/wybrałaś, są one nieważne. Prosimy odwiedzić stronę www.beiersdorf.com i wybrać swoją lokalizację, aby zostać skierowanym na właściwą stronę. Informacje zawarte na tej stronie zostały starannie opracowane i zweryfikowane. Niemniej jednak nie możemy ponosić odpowiedzialności za jej tematykę, prawdziwość, kompletność i/lub jakość. Niniejsza strona internetowa zawiera  hiperłącza do stron innych dostawców. Firma Beiersdorf AG nie dysponuje wiedzą na temat zawartości stron internetowych należących do stron trzecich i nie przyjmuje odpowiedzialności za nielegalną zawartość lub naruszanie prawa w inny sposób przez strony internetowe stron trzecich. Beiersdorf AG jednak usunie bezzwłocznie każdy odnośnik lub treść, jeśli dowie się, że są one niezgodne z obowiązującym prawem. Strona ta ma na celu dostarczanie ogólnych informacji i  w żadnym stopniu nie zastępuje specjalistycznej lub medycznej porady. Aby uzyskać taką poradę, należy zwrócić się do lekarza lub wybranego specjalisty. Firma Beiersdorf AG nie przyjmuje odpowiedzialności za działania podjęte na podstawie informacji zawartych na tej stronie. Użytkownik korzysta z tej strony i pobiera z niej dane na własne ryzyko. Beiersdorf AG nie przyjmuje odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w szczególności dotyczące plików z danymi, sprzętu komputerowego i oprogramowania, wynikające z tych działań. Odpowiedzialność za działania celowe i znaczące zaniedbania pozostaje bez zmian.

5. Postanowienia końcowe

Jeżeli którekolwiek z postanowień jest lub stanie się niezgodne z prawem, nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania przez władzę sądowniczą, ważność lub wymagalność wobec tej władzy wszystkich pozostałych postanowień niniejszych warunków pozostaje niezmieniona. Jeżeli chcesz zgłosić naruszenie prawa na naszych stronach internetowych, prosimy o kontakt.

 

NIVEA Polska Sp. z o.o. Grupa Beiersdorf
ul. Gnieźnieńska 32
61-021 Poznań
Polska

Telefon: +48 61 87 46 200
Fax: +48 61 87 46 001

 

Email