Nazwy składników według INCI

Skład każdego produktu kosmetycznego według prawa Unii Europejskiej musi być zadeklarowany w nazewnictwie INCI.

INCI

International Nomenclature of Cosmetics Ingredients - Międzynarodowe Nazewnictwo Składników Kosmetycznych to terminologia opracowana przez Cosmetics Europe (dawniej COLIPA) mająca ujednolicić nazewnictwo składników kosmetycznych.
Wykaz składników umieszczany na opakowaniu produktu jest poprzedzony wyrazem "Ingredients". Składniki produktu podawane są w malejącym porządku według masy w momencie ich dodawania, przy czym składniki w stężeniach poniżej 1% mogą być wymienione w dowolnej kolejności, po składnikach w stężeniach większych niż 1%.
Kompozycje zapachowe i aromatyczne określone są wyrazem "Parfum" lub "Aroma" z uwzględnieniem substancji w nich występujących, które zostały umieszczone na liście i uznane za potencjalne alergeny. Barwniki są ponumerowane według "Color-Index-Number”, czyli w skrócie CI. Mogą być wymieniane po innych składnikach w dowolnej kolejności.

Jeżeli, ze względu na wielkość kosmetyku, jest niemożliwe umieszczenie powyższych nazw na opakowaniu jednostkowym, informacja ta może być umieszczona tylko na opakowaniu jednostkowym zewnętrznym.