Informacje wymagane ma etykiecie produktu kosmetycznego

Zgodnie z wytycznymi ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych na etykiecie kosmetyku powinny znajdować się następujące informacje: 

  • Nazwa handlowa kosmetyku;
  • Nazwa i adres osoby odpowiedzialnej;
  • Ilość nominalna kosmetyku z wyjątkiem: opakowań zawierających mniej niż 5 gramów lub 5 mililitrów, bezpłatnych próbek i opakowań jednorazowego użytku oraz stosowanych zwyczajowo opakowań zbiorczych;
  • Data minimalnej trwałości dla kosmetyków, dla których minimalny okres przydatności wynosi mniej niż 30 miesięcy lub symbol otwartego słoiczka (PAO) dla produktów, dla których minimalny okres przydatności wynosi ponad 30 miesięcy. Wymóg ten nie powinien mieć zastosowania, gdy pojęcie trwałości po otwarciu nie ma zastosowania, to znaczy w przypadku produktów jednorazowego użytku, produktów, dla których nie istnieje ryzyko zepsucia lub produktów, których się nie otwiera;
  • Szczególne środki ostrożności, których należy przestrzegać podczas stosowania oraz wszelkie inne informacje dotyczące środków ostrożności wymaganych dla produktów kosmetycznych do stosowania profesjonalnego;
  • Dane pozwalające na identyfikację produktu (numer partii);
  • Funkcja produktu, jeśli nie wynika to jednoznacznie z jego prezentacji;
  • Wykaz składników według nazw INCI poprzedzony wyrazem „Ingredients”.