Ochrona środowiska

Grupa Beiersdorf w Polsce odpowiedzialna jest za produkcję i wprowadzanie na rynek wysokiej jakości produktów do pielęgnacji skóry. Jednocześnie czujemy się odpowiedzialni za zasoby, z których korzystamy, traktując je na równi z pozostałymi grupami interesów. Nasze działania odnośnie zrównoważonego rozwoju podsumowujemy w corocznym raporcie, który można znaleźć w Internecie na stronie www.sustainability.beiersdorf.com. Publikacja ta zawiera między innymi dane związane z odpowiedzialnością ekologiczną, która oznacza również dla Grupy Beiersdorf w Polsce, zachowanie naturalnych warunków życia. Czynna ochronna ochrona środowiska stanowi jeden z celów korporacyjnych, dlatego wszyscy jesteśmy zobligowani do stałego rozwoju w tym zakresie. Corocznie rozważane są możliwości poprawy efektywności energetycznej w celu ograniczenia emisji (np. zmiana oleju opałowego na gaz, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej). Dzięki opracowanej w 2006 roku polityce, na szczeblu korporacyjnym, dokonujemy starannego doboru surowców. Segregując odpady już na stanowiskach pracy oraz podczyszczając nasze ścieki technologiczne, prowadzimy działania w zakresie recyklingu zgodnie z prawem krajowym i Unijnym. Wizytówką naszego przedsiębiorstwa w Poznaniu są tereny zielone, które stanowią obecnie około 63% powierzchni naszej Firmy. Wraz z inwestycjami dbamy o zachowanie równowagi ekologicznej poprzez nasadzenia rekompensacyjne. Brzozy, świerki czy sosny to dla naszych pracowników przyjemny widok podczas spaceru wzdłuż rzeczki Główienki, przecinającej nasze tereny. Takie warunki sprzyjają odwiedzinom dzikiego ptactwa, które chętnie poszukuje pożywienia na brzegu rzeczki.. Warto podkreślić, że zaskrońce zamieszkują tylko tereny z bardzo czystą wodą. Chcemy, aby środowisko, w którym pracownicy spędzają większość dnia było dla nich przyjazne. Nasze stanowiska pracy (zarówno biurowe, jak i produkcyjne) spełniają zasady ergonomii, a ciągły rozwój pozwala na ich dostosowywanie do potrzeb użytkowników, poprzez stałą redukcję czynników szkodliwych i uciążliwych. Dbamy o środowisko z własnej inicjatywy i z własnego poczucia odpowiedzialności, dlatego stosujemy wszystkie niezbędne kroki zgodnie z zaleceniami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju. Podejmujemy ciągłe starania w celu wprowadzenia coraz nowocześniejszych rozwiązań technologicznych w zakresie ochrony środowiska. Posiadamy własną podczyszczalnię ścieków technologicznych, z której całość powstałego osadu przekazujemy do odzysku. Natomiast kanalizacja deszczowa posiada odpowiednie piaskowniki zapobiegające zanieczyszczeniu gleby i wód powierzchniowych. Ponadto zamieniliśmy olej opałowy na czystszy ekologicznie gaz. Kontrolujemy we własnym zakresie emisję gazów fluorowanych oraz cieplarnianych. Segregacja odpadów rozpoczyna się na stanowisku pracy, dzięki temu 90% odpadów kierowanych jest do ponownego przetwórstwa. Beieresdorf AG posiada certyfikat zgodności naszych działań w zakresie ochrony środowiska (zgodnie z ISO 14001) oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (OHSAS 18001).