OCHRONA TWOICH DANYCH JEST DLA NAS WAŻNA!

W NIVEA dbamy o Twoje dane osobowe, dlatego chcielibyśmy Cię poinformować, że w naszej polityce wprowadziliśmy zmiany, które mają na celu zapewnienie większej transparentności dotyczącej tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jak te dane przechowujemy, a także dlaczego są one niezbędne do zapewniania najlepszych możliwych świadczonych przez nas usług. Wprowadzone zmiany dotyczą w szczególności funkcji reklamowych Google Analytics, a także zasad zautomatyzowanego przetwarzania danych.

Dążymy do ciągłego ulepszania naszych usług i procedur oraz zabezpieczania danych osobowych, więc niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom. W związku z tym zalecamy regularne sprawdzanie treści tego dokumentu pod kątem aktualizacji.

W NIVEA pielęgnujemy i troszczymy się nie tylko o Twoją skórę. Przywiązujemy również dużą wagę do ochrony Twoich danych osobowych. Dlatego szanujemy Twoją prywatność i chcemy, abyś w kwestii ochrony danych zaufał nam tak samo, jak w przypadku pielęgnacji skóry. Zawsze informujemy Cię w przejrzysty sposób o tym, do czego potrzebujemy Twoich danych i jak długo je przechowujemy. Pozwala Ci to zdecydować, do jakich celów możemy wykorzystać Twoje dane. W celu zapewnienia jak najlepszej ochrony, informacje zawsze przesyłane są do Nas w postaci zaszyfrowanej. Jeżeli nie życzysz sobie, abyśmy wykorzystywali Twoje dane, poinformuj nas, na przykład przez wiadomość e-mail.

1. Informacje Ogólne
1.1. Przetwarzanie danych osobowych
1.2. Administrator
1.3. Prawa podmiotów danych
1.4. Ujawnienie danych organom
1.5. Odbiorcy danych osobowych
1.6. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
2. Zbieranie oraz Przetwarzanie Danych Osobowych przy odwiedzaniu naszej strony internetowej
2.1 Cookies
2.1 Niezbędne Cookies (Typ A) 2.1.1 Wymagane pliki cookie (Typ A) 2.1.2 Cookies Funkcjonalne i Wydajnościowe (Typ B) 2.1.3 Cookies oparte na zgodzie (Typ C) 2.1.4 Administrowanie i usuwanie wszystkich plików cookies 2.2 Analityka sieci 2.2.1 Google Analytics 2.2.2 Testowanie A/B 2.3 Wtyczki społecznościowe 2.4 Social Login 2.5 Wideo na portalu YouTube 2.6 Marketing Internetowy 2.6.1 Google Ads (poprzednio Google Adwords) 2.6.1.1 Google Ads Conversion 2.6.1.2 Remarketing Google Ads 2.6.2 Funkcje Reklamowe Google Analytics 2.6.3 Google Remarketing 2.6.4 Campaign Manager (uprzednio Doubleclick) 2.6.5 Adform 2.6.6 Strona internetowa) Facebook Custom Audiences (“Facebook Pixel”) 2.6.7 Gdzie kupić (Swaven) 2.7 Google Tag Manager 2.8 Captcha 3. Dalsze oferowane usługi (on- i offline) 3.1 Kontakt/Komunikacja/Współpraca 3.2 Newsletter 3.3 Kampanie (np. Loterie, Badania, Testy Produktów) 3.4 Profil Logowania 3.5 Program Lojalnościowy MOJA NIVEA i NIVEA BABY 3.6 Newsletter NIVEA MEN 3.7 Przesyłki pocztowe 3.8 Oceny i recenzje 3.9 Czat na żywo [MOJA NIVEA i PODWÓRKO NIVEA] 3.10 Akcja PODWÓRKO NIVEA 3.11 Ankiety 4. Okres, przez jaki przechowywane są dane Użytkownika 5. Sprzeciw lub wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych 6. Realizacja praw osoby, której dane dotyczą 7. Bezpieczeństwo danych 8. Uaktualnienie i modyfikacja

1. Informacje Ogólne

Celem niniejszej polityki prywatności jest przedstawienie Państwu informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych w trakcie korzystania z naszej strony internetowej oraz usług powiązanych. Niniejsza polityka prywatności stosuje się do wszystkich stron internetowych lub usług, które odnoszą do tej polityki prywatności.

1.1.    Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) to wszystkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub mogącej być zidentyfikowanej osoby fizycznej, np. imię, adres, adres email, itp.

1.2.    Administrator

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO jest: NIVEA Polska sp. Z o.o. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Gnieźnieńska 32, 61-021 Poznań. (patrz kontakt).

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: numer telefonu: +48 61 87 46 100 lub pod adresem pocztowym administratora ido[at]beiersdorf.com ze wskazaniem do „inspektora ochrony danych”.

1.3.    Prawa podmiotów danych

Jako podmioty danych, których dotyczy przetwarzanie danych, na podstawie przepisów prawa, mają Państwo następujące uprawnienia w odniesieniu do swoich danych osobowych:

•    Prawo dostępu – na tej podstawie mogą Państwo do nas wystąpić z żądaniem informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych, a my przekażemy Państwu informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane i planowanym terminie usunięcia;

•    Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie, na Państwa żądanie, przekażemy Państwu kopię przetwarzanych przez nas danych osobowych;

•    Prawo do sprostowania – jako Administrator jesteśmy zobowiązani usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;

•    Prawo do usunięcia  - na tej podstawie mogą Państwo żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których dane zostały zebrane;

•    Prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania, zaprzestaniemy wykonywania operacji na Państwa danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyrazili Państwo zgodę – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. nie zostanie wydana decyzji organy nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

•    Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie - w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą - jako Administrator wydamy Państwu dostarczone przez Państwa dane, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także żądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi - jednak pod warunkiem. że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości, zarówno po naszej stronie, jak i tego innego podmiotu;

•    Prawo do sprzeciwu - masz prawo w każdym momencie sprzeciwić się pretwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez koniecznosci uzadaniania tego sporzeciwu. Mogą Państwo również w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych , które odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu, jako Administratora (np. dla celów analitycznych lub ststystycznych);

•    Prawo do wycofania zgody - jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstwie wyrażonej przez Panstwa zgody, mają Państwo prawo wycofać ją w dowolnym momencie, co jednak nie wypływa na zgodność z prawem przetwarzanie dokonanego przed wycofaniem zgody;Ponadto, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych.

Przy realizacji wskazanych powyżej praw, możemy prosić Państwa o przedstawienie dowodu tożsamości. Więcej informacji dotyczących tego jak przetwarzamy Państwa dane znajduje się w pkt 3 .

Ponadto, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych prawa przyznanych na mocy RODO.

 Przy realizacji wskazanych powyżej praw, możemy prosić Państwa o przedstawienie dowodu tożsamości. Więcej informacji dotyczących tego jak przetwarzamy Państwa dane znajduje się w pkt 3.

1.4.    Ujawnienie danych organom

W przypadku istnienia obowiązku prawnego, zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia Państwa danych, jeśli jesteśmy zobowiązani do ich przekazania, do właściwych organów lub organów ścigania.

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit c) RODO

1.5. Odbiorcy danych osobowych

Przekazujemy zebrane dane, w celu ich przetwarzania, do odpowiednich wewnętrznych departamentów podmiotów powiązanych wewnątrz Grupy Beiersdorf lub do dostawców usług zewnętrznych, zakontraktowanych podmiotów przetwarzających, wykonawców (np. hostingodawców, podmiotów zajmujących się systemem zarządzania treścią, dostawców usług typu call center, dostawców usług zarządzania klientami/konsumentami, agencji marketingowych, operatorów usług pocztowych, podmiotów świadczących usługi transportowe, dostawcy usług przetwarzania, bazy danych konsumentów, oceny dostawcy) zgodnie z wymaganymi celami (np. wyświetlanie strony internetowej/aplikacji oraz konfigurowanie jej treści, publikacja na stronie, ustalanie kontaktu, biznesowa korespondencja, obsługa klienta, osobista konsultacja, wysyłka przesyłek pocztowych, przeprowadzenie kampanii, prowadzenie działań reklamowych). Hostingodawcy lub dostawcy platformy będą mieli dostęp do danych z państw trzecich (państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym). Jako właściwy środek ochrony danych, zgodziliśmy się na standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 RODO z dostawcami tych usług, mogą oni być również (dodatkowo) certyfikowani przez Privacy Shield.  Więcej informacji na ten temat jest dostępnych tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_pl .

Państwa dane będą przekazywane do naszej platformy zarządzania klientami, do której mogą mieć dostęp również nasi dostawcy usług w celu technicznego wsparcia i implementowania newslettera. NIVEA korzysta ze wsparcia profesjonalnych podmiotów zewnętrznych w procesie wysyłki i analizy newsletterów. Takie podmioty współpracujące nazywane są odbiorcami Państwa danych osobowych ponieważ uzyskują do nich dostęp w związku z zakresem świadczonych przez siebie usług.

Odbiorcy lub kategorie odbiorców Państwa danych osobowych to nasi zaufani partnerzy: dom mediowy, firmy informatyczne, agencje reklamowe, podmioty świadczące usługę wysyłki masowej oraz firma hostingowa. Wszystkie wymienione tutaj kategorie odbiorców danych, działają wyłącznie na nasze polecenie i wykorzystują Państwa dane osobowe tylko do realizacji naszej usługi newsletterowej. Firmy te związane są z nami umownie i nie posiadają możliwości realizacji innych celów za pomocą Państwa danych.

Ponadto NIVEA może udostępnić Państwa dane osobowe również innym podmiotom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Do udostępnienia danych osobowych osób, których te dane dotyczą, na przykład w przypadku przekazywania danych z logowania z naszej strony internetowej na stronę lub serwis społecznościowy obsługiwany przez stronę trzecią, jak np. Facebook lub Twitter, wymagana jest zawsze Twoja wyraźna zgoda.

Zewnętrzni dostawcy usług zostali przez nas starannie wybrani oraz upoważnieni, są związani przez nasze instrukcje i regularnie sprawdzani.  

Możemy także ujawniać Państwa dane podmiotom trzecim, kiedy oferujemy promocje, loterie, umowy lub podobne usługi wraz z naszymi partnerami. Dalsze informacje mogą być uzyskane z chwilą podania danych, lub w opisie usług poniżej.

Odbiorcy danych osobowych zostali również wskazani odpowiednio w każdym punkcie niniejszej Polityki prywatności.

1.6. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Jeśli uczestniczysz w naszym programie lojalnościowym Klub Moja NIVEA, Klub NIVEA BABY lub jesteś subskrybentem newslettera – analizujemy dane, które o Tobie posiadamy: historię przeglądania stron internetowych: nivea.pl, niveamen.pl, baby.nivea.pl, podwórko.nivea.pl, historię transakcji dokonanych przez nivea.pl, historię aktywności na naszych profilach w social mediach – Facebook i Instagram, dane pochodzące z wysyłanych przez nas newsletterów. Analiza ta jest podejmowana w sposób zautomatyzowany biorąc pod uwagę już rozpoczęte lub zakończone przez Ciebie akcje, zachowanie kliknięć na naszych stronach internetowych lub w newsletterze (jeśli jest subskrybowany) w celu zebrania informacji istotnych dla Ciebie, jednakże nie będzie ona wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Analiza ta ma wpływ na dobór reklam wyświetlanych przy korzystaniu z internetu, dobór oferowanych Ci produktów do tego, czego w naszej ocenie możesz potrzebować  lub sugerując udział w kampaniach, takich jak loterie lub testy produktów. Możesz otrzymać oferty specjalne za pośrednictwem zindywidualizowanej reklamy e-mailowej, pocztowej lub internetowej na własnych lub zewnętrznych kanałach (np. w mediach społecznościowych).

Jest to nasz prawnie uzasadniony interes aby poznać naszych Klientów, sporządzić ich profil i móc zaoferować informacje dostosowane do ich indywidualnych preferencji.

Przetwarzanie tych danych jest, również korzystne dla Ciebie, gdyż pozwala Ci na dostęp do informacji zgodnej z Twoimi preferencjami.

2. Gromadzenie i Przetwarzanie Danych Osobowych

 

Kiedy odwiedzają lub korzystają Państwo z naszej strony internetowej [adres: https://www.niveapolska.pl/] jedynie w celach informacyjnych np. nie rejestrują się Państwo, ani nie przekazują nam informacji w inny sposób, zbieramy jedynie dane osobowe, które przekazuje Państwa przeglądarka na nasz serwer, dane te są potrzebne ze względów technicznych, aby możliwe było wyświetlanie naszej strony oraz zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa.

Przekazujemy zebrane dane w celu ich przetwarzania do odpowiednich wewnętrznych departamentów oraz do innych powiązanych podmiotów z Grupy Beiersdorf lub zewnętrznych dostawców usług, wykonawców (zajmujących się np. hostingiem, systemem zarządzania treścią) zgodnie z wymaganymi celami (wyświetlanie strony internetowej oraz konfigurowanie jej treści). Usunięcie logów odbywa się po 7 dniach.

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit f) RODO

 

2.1 Cookies (tzw. ciasteczka)

Poza danymi wskazanymi powyżej, cookies lub inne rozwiązania technologiczne (dalej jako “Cookies”) są wykorzystywane na Państwa komputerze w trakcie odwiedzania oraz korzystania z naszej strony. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane przez Państwa przeglądarkę na Państwa urządzeniu w celu zapisania konkretnych informacji lub plików obrazu takich jak piksele. Przy kolejnej wizycie na naszej stronie internetowej, używając tego samego urządzenia, informacje zapisane w Cookies będą przekazane do naszej strony internetowej („Cookies własne”) lub do innej strony internetowej, do której należą Cookies. („Cookies podmiotów trzecich”). 

Przez informacje zachowane i zwrócone, dana strona internetowa rozpoznaje, że już weszli i odwiedzili Państwo ją przez swoja przeglądarkę używaną na Państwa urządzeniu. Używamy tych informacji by móc projektować oraz wyświetlać stronę internetową w optymalny sposób, dostosowany do Państwa preferencji. Pod tym względem, tylko same Cookies są identyfikowane na Państwa urządzeniu. Poza tym zakresem, Państwa dane osobowe będą zapisane za wyraźną zgodą, lub jeśli jest to bezwzględnie konieczne, by możliwe było korzystanie z oferowanych usług odpowiednio przez Państwa wykorzystywanych.

Niniejsza strona internetowa korzysta z następujących plików Cookies, których zakres oraz funkcjonalność została wyjaśniona poniżej:

·         Niezbędne Cookies

·         Cookies funkcjonalne i wydajnościowe (Typ B)

·         Cookies oparte na zgodzie (np. Marketing) (Typ C)

Mogą Państwo znaleźć więcej informacji na temat typów Cookies konfigurowanych i wykorzystywanych w opisie narzędzi zaimplementowanych na naszej stronie internetowej w niniejszej polityce prywatności. 

 

2.1.1    Niezbędne Cookies (Typ A)

Niezbędne Cookies zapewniają działanie funkcji, bez których nie mogliby Państwo korzystać z naszej strony we właściwy sposób. Te Cookies są wykorzystywane wyłącznie przez nas, więc są Cookies własnymi. To oznacza, że wszystkie dane przechowywane w tych Cookies zostaną zwrócone do naszej strony internetowej.

Niezbędne Cookies służą, na przykład, do zapewnienia, że jako zarejestrowany użytkownik pozostają Państwo zalogowani przy wchodzeniu na różne podstrony naszej strony internetowej, dzięki temu nie muszą Państwo ponownie wpisywać swojego loginu przy wchodzeniu na nową stronę.

Używanie Niezbędnych Cookies na naszej stronie jest możliwe bez Państwa zgody. Z tego względu, Niezbędne Cookies nie mogą być aktywowane lub deaktywowane indywidualnie. Jednakże, mogą Państwo w każdej chwili dezaktywować pliki Cookies w swojej przeglądarce (patrz niżej).

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 pkt b) RODO.

2.1.2    Cookies Funkcjonalne i Wydajnościowe (Typ B)

Cookies Funkcjonalne umożliwiają naszej stronie przechowywać informacje uprzednio przekazane (takie jak zarejestrowane imię lub wybór języka), a także umożliwiają zaoferowanie Państwu ulepszonych i bardziej spersonalizowanych funkcji w oparciu o te informacje. Te Cookies zbierają i przechowują tylko pseudoanonimowe informacje, więc nie mogą śledzić Państwa aktywności na innych stronach internetowych. Cookies wydajnościowe zbierają informacje o tym jak nasza strona internetowa jest używana w celu poprawienia jej atrakcyjności, treści oraz funkcjonalności. Te Cookies pomagają nam, na przykład, ustalić czy oraz które podstrony naszej strony internetowej są odwiedzane, a także jakimi treściami są w szczególności zainteresowani użytkownicy. W szczególności, rejestrujemy liczbę wizyt na stronie, liczbę odwiedzonych podstron, czas spędzony na naszej stronie, kolejność odwiedzanych stron, jakie hasła wyszukiwania doprowadziły Państwa do nas, kraj, region oraz, jeśli dotyczy, miasto z którego został dokonany dostęp, a także odsetek urządzeń mobilnych wykorzystywanych do odwiedzenia naszej strony. Rejestrujemy również ruch, kliknięcia oraz przewijanie wykonywane za pomocą myszki komputerowej, w celu zrozumienia, które obszary naszej strony internetowej są szczególnie interesujące dla użytkowników. Na tej podstawie możemy dokładniej dopasować treści na naszej stronie internetowej do potrzeb naszych użytkowników oraz zoptymalizować naszą ofertę. Adres IP Państwa komputera, który jest przekazywany ze względów technicznych jest automatycznie anonimizowany i nie pozwala na wyciąganie jakichkolwiek wniosków na temat indywidualnego użytkownika. 

Mogą Państwo w każdej chwili dostosować ustawienia Cookies tutaj [Sekcja Plików Cookies].

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

2.1.3    Cookies oparte na zgodzie (Typ C)

Cookies, które nie są niezbędne (Typ A) ani nie są Cookies funkcjonalnymi lub wydajnościowymi (Typ B) będą używane za Państwa wyraźną zgodą, np. Cookies marketingowe.

Zastrzegamy sobie także prawo do używania informacji, które pozyskaliśmy na podstawie Cookies z anonimowej analizy zachowania osób odwiedzających naszą stronę, by wyświetlać konkretne reklamy naszych wybranych produktów na naszych stronach internetowych. Wierzymy, że Państwo jako użytkownicy skorzystają z takiego rozwiązania, ponieważ wyświetlamy reklamy lub treści, które sądzimy, że będą odpowiadać Państwa zainteresowaniom w oparciu o Państwa zachowania w sieci. W konsekwencji Państwo widzieć mniej przypadkowych reklam lub treści, które mogą Państwa mniej interesować.

Cookies marketingowe pochodzą od zewnętrznych podmiotów zajmujących się reklamą (Cookies podmiotów trzecich) i są wykorzystywane do zbierania informacji o stronach internetowych odwiedzonych przez użytkownika w celu stworzenia sprofilowanej reklamy dla użytkownika.

Niewyrażenie zgody (opt-out) na cookies używane w reklamie internetowej.

Mogą Państwo także zarządzać plikami Cookies wielu podmiotów, które są wykorzystywane w reklamie internetowej, za pomocą konsumenckich narzędzi stworzonych w wielu krajach w ramach samoregulacji, takich jak np. amerykański: https://www.aboutads.info/choices/ lub unijny: http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

Mogą Państwo w każdej chwili wycofać zgodę na używanie Cookies opartych na zgodzie, ze skutkiem na przyszłość, poprzez odpowiednie dostosowanie swoich ustawień Cookies (Typ C) [Sekcja Plików Cookies].

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit a) RODO.

2.1.4    Administrowanie i usuwanie wszystkich plików cookies

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby Cookies nie były zachowywane na Państwa urządzeniu, oraz by byli Państwo każdorazowo pytani o zgodę przed aktywacją Cookies.  Mogą Państwo w każdej chwili usunąć Cookies, które zostały ponownie aktywowane. Mogą Państwo dowiedzieć się szczegółowo w jaki sposób to działa z funkcji “Help/Pomoc” w Państwa przeglądarce. 

Prosimy pamiętać, że deaktywacja Cookies może prowadzić do ograniczeń funkcjonalności na naszej stronie internetowej.

2.2    Analityka sieci

2.2.1    Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics używa określonej formy pliku cookie, która jest przechowywana na komputerze użytkownika i umożliwia analizę korzystania z naszej strony. Informacje na temat korzystania z tej strony internetowej generowane przez plik cookie są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.Chcielibyśmy wyjaśnić, że Google Analytics został rozszerzony na tej stronie internetowej o kod „gat._anonymizelp();”, aby zapewnić anonimowe rejestrowanie adresów IP (tzw. maskowanie IP). Dzięki anonimizacji adresu IP na tej stronie, adres IP użytkownika jest na terytorium UE oraz Traktatowych Państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego skracany przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Google zgłosiło się do EU-US Privacy Shield, (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).Google wykorzystuje zebrane informacje w naszym imieniu do analizy korzystania z tej strony w celu tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach internetowych i świadczenia dodatkowych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim zgodnie z wymogami prawa lub jeśli te strony trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google. Adres IP przesłany przez przeglądarkę w kontekście Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Użytkownik, dokonując zmiany ustawień przeglądarki, może uniemożliwić przechowywanie plików cookies. Ponadto, może uniemożliwić Google rejestrowanie danych związanych z korzystaniem z strony wygenerowanej przez pliki cookie (w tym adres IP) i przetwarzanie tych danych przez pobieranie i zainstalowanie wtyczki przeglądarki dostępnej na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.Informacje dotyczące podmiotów trzecich: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, Fax: +353 (1) 436 1001. Google Analytics Warunki usługi: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html, Ogólny przegląd zasad bezpieczeństwa i prywatności Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl, jak również polityka prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.Ta strona korzysta również z Google Analytics do analizy, ruchów użytkownika na stronie internetowej, bez względu na wykorzystywane urządzenie, przeprowadzonej za pośrednictwem identyfikatora użytkownika. Użytkownik może wyłączyć śledzenie na różnych urządzeniach, przez konto Google, w sekcji „Moje informacje”, „Dane osobowe”.Wykorzystywane pliki cookie: Typ B.

W celu uzyskania dalszych informacji, patrz Sekcja Plików Cookie

.Maksymalny okres przechowywania używanych plików cookie: do 12 miesięcy.

Maksymalny okres przechowywania danych: do 26 miesięcy.

Podstawa prawna: Art. 6 (1) f RODO.Funkcje Reklamowe Google Analytics

Jeśli wyrażają Państwo zgodę na używanie funkcji reklamowych Google Analytics, niniejsza strona internetowa także używa rozszerzonych funkcji Google Analytics poza standardowymi funkcjami.  Funkcje Reklamowe Google Analytics zaimplementowane na niniejszej stronie zawierają Google Analytics Demographics oraz Interest Reporting.

 Używamy zarówno własnych Cookies (np. cookies Google Analytics) jak i Cookies podmiotów trzecich (np. DoubleClick cookies) w celu oceny w anonimowej i zagregowanej formie, jakie właściwości demograficzne i zainteresowania mają odwiedzający naszą stronę internetową. Używamy tych informacji by ulepszyć naszą stronę internetową.Mogą Państwo zapobiec uczestniczenia w tym procesie śledzenia na różne sposoby:

a) przez właściwe ustawienie oprogramowania przeglądarki;

b) przez ustawienia reklam w wyszukiwarce Google https://www.google.com/ads/preferences/?hl=pl;

c) poprzez odpowiednie ustawienie preferencji Cookies.Prosimy pamiętać, że w tym przypadku mogą Państwo nie mieć możliwości korzystania w pełni ze wszystkich funkcji oferty.

Okres przechowywania: do 26 miesięcy.

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit a) RODO.

2.2.2    Testowanie A/B

Ta strona internetowa przeprowadza również analizy zachowania użytkowników za pomocą tzw. testów A/B. Możemy prezentować użytkownikowi nasze strony z nieco odmienną treścią, w zależności od sposobu przypisania profilu. Dzięki temu możemy analizować i regularnie ulepszać nasze usługi i czynić je bardziej interesującymi dla użytkownika.

Pliki cookie przechowywane są na komputerze w celu przeprowadzenia tych analiz. Informacje zbierane w ten sposób przechowywane są wyłącznie na serwerze w [Niemczech]. Użytkownik może uniemożliwić przechowywaniu plików cookie, dokonując zmian ustawień przeglądarki.

Przed przeprowadzeniem analiz, adresy IP są dalej przetwarzane w skróconej formie, dzięki czemu można wykluczyć bezpośredni kontakt osobisty. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika nie jest łączony z innymi danymi zbieranymi przez nas.

Informacje na temat ochrony danych osobowych można uzyskać od zewnętrznego dostawcy usług analitycznych zlokalizowanego na terenie UE. Używane pliki cookie: Typ B. W celu uzyskania dalszych informacji, patrz Sekcja Plików Cookie.

Maksymalny okres przechowywania używanych plików cookie: do 2 lat (dotyczy tylko plików cookie które zostały ustawione przez te stronę).

Maksymalny okres przechowywania danych: do 25 miesięcy.

Podstawa prawna: Art. 6 (1) f RODO.

2.3    Wtyczki Społecznościowe

Wtyczki społecznościowe (“wtyczki”) sieci społecznościowych wykorzystywane są na naszych stronach internetowych, w szczególności opcja „Udostępnij” lub „Udostępnij znajomym“ na Facebook‘u, którego strona internetowa facebook.com obsługiwana jest przez Facebook Inc., 1601 S. Kalifornia Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irlandia, jest odpowiedzialny za Facebook.com w Europie. Wtyczki są zwykle oznaczone logo Facebooka.

Oprócz Facebook’a, używamy wtyczek “Twitter” (Dostawca: Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103) i “Pinterest” (Dostawca: Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103, USA)

.Ze względu na ochronę danych świadomie zdecydowaliśmy się nie wykorzystywać bezpośrednich wtyczek portali społecznościowych na naszych stronach internetowych. Zamiast tego używamy rozwiązania „Shariff”. Przy pomocy Shariff możemy sami ustalić, czy i jakie dane są przekazywane operatorowi odpowiedniej sieci społecznościowej. Z tego względu, po wejściu przez użytkownika na stronę, dane nie są automatycznie przesyłane do sieci społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter or Pinterest. Dane będą przesyłane do sieci społecznościowych tylko wtedy, gdy użytkownik aktywnie kliknie odpowiedni przycisk sieci społecznościowej. W takim przypadku przeglądarka rozpocznie połączenie z serwerami danej sieci społecznościowej. Klikając na odpowiedni przycisk (np. “Przekaż dalej”, “Udostępnij” lub “Udostępnij znajomym”) użytkownik zgadza się, aby jego przeglądarka wygenerowała link do serwerów danej sieci społecznościowej i przekazała dane o użytkowniku do odpowiedniego operatora sieci społecznościowej i vice versa. Nie mamy wpływu na charakter i zakres danych gromadzonych przez sieci społecznościowe.

Dostawca sieci społecznościowej przechowuje zebrane dane o użytkowniku jako profil użytkownika i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynkowych i/lub projektowania strony zorientowanej na odbiorców. Taka ocena odbywa się w szczególności (również dla niezalogowanych użytkowników) w celu przygotowania uczciwej reklamy dla odbiorców oraz w celu informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o działaniach użytkownika na naszej stronie internetowej. Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec tworzenia profili użytkowników, przy czym należy skontaktować się z dostawcą odpowiedniej wtyczki w celu skorzystania z tego prawa. Dzięki wtyczkom oferujemy możliwość interakcji z sieciami społecznościowymi i innymi użytkownikami, dzięki czemu możemy ulepszyć naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą.

Dane są przesyłane niezależnie od tego, czy użytkownik posiada konto u dostawcy wtyczek i czy jest tam zalogowany. Jeżeli użytkownik jest zalogowany u danego dostawcy wtyczki, zebrane dane będą bezpośrednio przypisane do istniejącego konta użytkownika. Po kliknięciu aktywowanego przycisku i (na przykład) powiązaniu strony dostawca wtyczek przechowuje te informacje na koncie użytkownika i udostępnia je publicznie znajomym użytkownika. Zalecamy regularne wylogowywanie się po skorzystaniu z sieci społecznościowej, szczególnie przed aktywacją przycisku, ponieważ w ten sposób można uniknąć przypisania swojego profilu przez dostawcę wtyczek.

Aby uzyskać więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez dostawcę wtyczek, należy zapoznać się z deklaracjami dotyczącymi ochrony danych dostawców, przedstawionych poniżej. Poniżsi dostawcy dostarczą użytkownikowi dalszych informacji na temat praw użytkownika w tym zakresie i ustalą opcję ustawień w celu ochrony jego prywatności.a) Facebook Inc., 1601 S Kalifornia Ave, Palo Alto, Kalifornia 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php więcej informacji na temat gromadzenia danych: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications a także http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo Facebook przystąpił do EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

b) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, Kalifornia 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=pl. Google przystąpił do EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

c) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, Kalifornia 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Twitter przystąpił do EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

d) Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103, USA); http://about.pinterest.com/privacy/.d) Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Germany; http://www.xing.com/privacy.

e) T3N, yeebase media GmbH, Kriegerstr. 40, 30161 Hannover, Niemcy; https://t3n.de/store/page/datenschutz.

f) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, Kalifornia 94043, USA; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn przystąpił do EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

g) Flattr Network Ltd., 2 nd Floor, White bear yard 114A, Clerkenwell Road, London, Middlesex, Anglia, EC1R 5DF, Wielka Brytania; https://flattr.com/privacy]

2.4    Social Login

Aby zarejestrować i zalogować się na konto klienta, użytkownik może również dokonać autoryzacji w swoim profilu, korzystając z jednej z następujących sieci społecznościowych, Facebook, Twitter or Google, na końcu rejestrując lub logując się.

W tym celu, na stronie rejestracji lub logowania znajdują się symbole odpowiednich dostawców sieci społecznościowych, obsługiwanych przez naszą stronę internetową. Przed nawiązaniem połączenia z dostawcą, użytkownik musi bezpośrednio wyrazić zgodę na przetwarzanie i przesyłanie danych, opisanych poniżej:

Po kliknięciu odpowiedniego symbolu, otworzy się nowe okno dialogowe (tzw. aplikacja), w którym należy się zalogować za pomocą danych logowania do sieci społecznościowej. Po pomyślnym zalogowaniu się, sieć poinformuje użytkownika o tym, jakie dane zostaną przesłane do nas w celu uwierzytelnienia w ramach procesu rejestracji lub logowania. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przesyłanie danych, wymagane przez nas pola do rejestracji zostaną wypełnione przesłanymi danymi. Informacje, potrzebne do rejestracji lub logowania to imię oraz adres e-mail użytkownika.

Tylko po wyraźnej, jednoznacznej zgodzie użytkownika na wykorzystanie przesłanych oraz wymaganych danych, będą one przez nas przechowywane i wykorzystywane do celów określonych w (niniejszej) polityce prywatności. Nie ma żadnego powiązania poza procesem uwierzytelniania między kontem klienta utworzonym przez nas, a kontem w odpowiedniej sieci społecznościowej.

W celu przeprowadzenia procesu uwierzytelniania w celu rejestracji i logowania, adres IP użytkownika przesyłany jest do odpowiedniego dostawcy sieci społecznościowej. Nie mamy wpływu na cel i zakres gromadzenia danych oraz na dalsze przetwarzanie danych przez odpowiedniego dostawcę sieci społecznościowej:

a) Facebook Inc., 1601 S Kalifornia Ave, Palo Alto, Kalifornia 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php więcej informacji na temat gromadzenia danych: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications a także http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo Facebook przystąpił do EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

b) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, Kalifornia 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=pl. Google przystąpił do EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

c) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, Kalifornia 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Twitter przystąpił do EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Facebook Connect

Jeśli na stronie znajduje się tzw. przycisk „Połącz z Facebook’iem”, użytkownik może zalogować się na naszej stronie danymi logowania do Facebook’a. Ponadto, Facebook Connect może automatycznie umieszczać na jego profilu na Facebook’u informacje o działaniach użytkownika na naszej stronie. W związku z tym, po aktywacji przycisku, użytkownik będzie miał możliwość wyrażenia zgody na dostęp do jego danych na Facebook’u oraz do publikowania informacji i działań na jego profilu na Facebook’u. Korzystanie z dalszych danych (np. kontakt za pośrednictwem adresu e-mail) odbywa się wyłącznie za uprzednią wyraźną zgodą. Należy pamiętać, że Facebook otrzymuje informacje o aplikacji lub o stronie za pośrednictwem Facebook Connect, w tym o tym, co robi dany użytkownik. Aby spersonalizować proces połączenia, Facebook może w niektórych przypadkach otrzymać ograniczoną ilość informacji przed autoryzowaniem aplikacji lub strony internetowej. Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Facebook’a, a także praw użytkownika w tym zakresie i opcji ustawień dla ochrony jego prywatności, można znaleźć w polityce prywatności Facebook’a:Facebook Inc., 1601 S Kalifornia Ave, Palo Alto, Kalifornia 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php więcej informacji na temat gromadzenia danych: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications a także http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook zgłosił się do EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

2.5    Wideo na portalu YouTube

Zintegrowaliśmy filmy z YouTube na naszej stronie internetowej, które są przechowywane na stronie http://www.YouTube.com i można je odtwarzać bezpośrednio z naszej strony internetowej. Są one zintegrowane w “rozszerzonym trybie ochrony danych”, tzn. żadne dane użytkownika nie będą przesyłane do YouTube, jeśli nie klikniesz, aby rozpocząć odtwarzanie któregoś z filmu. Tylko wtedy, gdy użytkownik odtworzy film, dane, o których mowa poniżej, zostaną przesłane do YouTube. Nie mamy wpływu na ten transfer danych.

Gdy użytkownik wyświetla stronę internetową, YouTube otrzymuje informacje o wejściu użytkownika na odpowiednią podstronę naszej strony. Ponadto, zostaną przekazane dane, określone w sekcji 2 niniejszej polityki prywatności. Jest to niezależne od tego, czy użytkownik ma konto w serwisie YouTube, za pośrednictwem którego jest on zalogowany, czy też konto użytkownika nie istnieje. Jeśli użytkownik jest zalogowany, jego dane będą bezpośrednio powiązane z kontem. Jeśli użytkownik nie chce być powiązany ze swoim profilem w serwisie YouTube, należy się wylogować przed aktywacją przycisku. Serwis YouTube przechowuje dane użytkowników jako ich profile i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynkowych i/ lub projektowania strony zorientowanej na użytkowników. Taka ocena ma miejsce szczególnie dlatego (nawet dla niezalogowanych użytkowników), aby zapewnić reklamę, zorientowaną na użytkowników i informować innych użytkowników sieci społecznościowej o działaniach użytkownika na naszej stronie. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się utworzeniu takiego profilu, przy czym aby z tego prawa skorzystać, należy skontaktować się z serwisem YouTube.

Aby uzyskać więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzana danych przez YouTube, należy zapoznać się z polityką prywatności. Znaleźć tam można również dodatkowe informacje na temat swoich praw i opcji ustawień, aby chronić swoją prywatność:

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy; Google zgłosił się do EU-US Privacy Shield,

https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

2.6    Marketing internetowy

2.6.1    Google Ads (poprzednio Google Adwords)

2.6.1.1    Konwersja Google Ads

Korzystamy z usług Google Ads by przyciągnąć uwagę do naszych atrakcyjnych ofert za pomocą materiałów reklamowych (tzw. Google Ads) na zewnętrznych stronach internetowych. Na podstawie danych zebranych podczas kampanii reklamowych możemy ocenić jak udane były zastosowane środki reklamowe. Chcemy pokazywać Państwu reklamy, które Państwa interesują, i sprawić, by nasza strona internetowa była dla Państwa bardziej interesująca, oraz by osiągnąć rozsądne kalkulacje kosztów reklamowych.

Materiały reklamowe są dostarczone przez Google za pomocą tzw. „Ad Servers”. W tym celu, używamy cookies serwerowych, za pomocą których określone parametry mierzenia sukcesu dotarcia do odbiorców, takie jak zamieszczanie reklam lub kliknięć użytkowników mogą być mierzone. Jeśli wejdą Państwo na naszą stronę internetową przez reklamę Google, Google Ads przechowa plik cookie na Państwa urządzeniu. Te pliki cookies zazwyczaj wygasają po 30 dniach i nie służą do zidentyfikowania Państwa. Dla tych plików cookies, w celu analizy wartości, są zazwyczaj przechowywane: unikalny identyfikator cookie, liczba wyświetleń na jedno lokowanie reklamy (częstotliwość), ostatnie wyświetlenie (istotne dla konwersji po wyświetleniu) oraz informacja opt-out (oznaczenie, który użytkownik nie życzy sobie by był dalej uwzględniany).

Te pliki cookies pozwalają Google na rozpoznawanie Państwa przeglądarki internetowej. Jeśli użytkownik odwiedza konkretne strony na stronie klienta Google Ads oraz przechowywane cookies jeszcze nie wygasły na jego urządzeniu, Google oraz klient mogą stwierdzić, że użytkownik kliknął na reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każda klient Google Ads ma przypisane inne cookie. Z tego względu, pliki cookies nie mogą być namierzone za pomocą stron internetowych tych klientó. Nie zbieramy ani nie przetwarzamy jakichkolwiek danych osobowych na podstawie powyższych środków reklamowych. Otrzymujemy jedynie analizy statystyczne od Google. Na podstawie tych ewaluacji jesteśmy w stanie ocenić, które z użytych środków reklamowych są szczególnie skuteczne. Nie otrzymujemy żadnych innych danych dotyczących używania materiałów reklamowych; w szczególności nie możemy identyfikować użytkowników na podstawie tej informacji.

Ze względu na użyte narzędzia marketingowe, Państwa przeglądarka automatycznie rozpoczyna połączenie z serwerem Google. Nie mamy żadnego wpływu na zakres oraz dalszy użytek danych, które są zebrane za pomocą tego narzędzia przez Google dlatego informujemy Państwa zgodnie z naszą wiedzą. Poprzez integrację konwersji reklam, Google otrzymuje informacje, że uruchomili Państwo odpowiednią część naszej ekspozycji w Internecie lub kliknęli na nasze ogłoszenie. Jeśli są Państwo zarejestrowani w jednej z usług Google, Google może powiązać Państwa wizytę z Państwa kontem. Nawet jeśli nie są Państwo zarejestrowani w żadnej usłudze Google lub nie są Państwo zalogowani, istnieje możliwość, że dostawcy sieci mogą pozyskać i przechowywać Państwa adres IP.

2.6.1.2    Remarketing Google Ads

Używamy funkcji remarketingu w usługach Google Ads. Funkcja remarketingu pozwala nam na prezentowanie użytkownikom naszej strony internetowej reklam opartych na ich zainteresowaniach z innych stron internetowych należących do sieci reklamowej Google (w wyszukiwarce Google lub na YouTube, tzw. „Google ads” lub na innych stronach internetowych). W tym celu, interakcja użytkowników na naszej stronie internetowej jest analizowana, np. które oferty zainteresowały użytkownika, aby móc wyświetlić reklamy adresowane do użytkowników nawet w przypadku odwiedzania naszej strony internetowej na innych stronach. By to osiągnąć, Google przechowuje liczbę w przeglądarkach użytkowników, którzy odwiedzają określone serwisy Google lub strony internetowe w Google Display Network. Ta liczba znana jako “cookie” jest używana do rejestrowania wizyt tych użytkowników. Liczba ta jest używana by w unikalny sposób zidentyfikować przeglądarkę internetową na konkretnym urządzeniu, oraz nie identyfikować osoby; dane osobowe nie są przechowywane.

Mogą Państwo zapobiec uczestniczenia w procesie śledzenia na różne sposoby: a) przez odpowiednie ustawienie Państwa przeglądarki, w szczególności poprzez wstrzymanie plików cookies podmiotów trzecich, w ten sposób nie otrzymają Państwo żadnych reklam od podmiotów trzecich; b) przez dezaktywację cookies na potrzeby śledzenia konwersji, przez ustawienie Państwa przeglądarki w taki sposób aby cookies były blokowane przez domenę www.googleadservice.com, https://www.google.pl/settings/ads, to ustawienie zostanie usunięte kiedy usuną Państwo swoje cookies; c) przez dezaktywację reklam dostawców, opartych na zainteresowaniach, które są częścią kampanii samoregulacyjnej „About Ads” dostępnej pod adresem http://www.aboutads.info/choices, to ustawienie zostanie usunięte kiedy usuną Państwo swoje pliki cookies; d) przez permanentną dezaktywację reklam w Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome w Państwa przeglądarkach za pomocą linku http://www.google.com/settings/ads/plugin; e) przez odpowiednie ustawienie Państwa preferencji cookie. Prosimy zwrócić uwagę, że w tym wypadku mogą Państwo nie być w stanie korzystać w pełni ze wszystkich funkcji tej oferty.

W celu uzyskania dodatkowych informacji o celach i zakresie zbierania i przetwarzania danych przez Google, prosimy odnieść się do polityki prywatności. Znajdą tam Państwo dalsze informacje o swoich prawach oraz ustawianiu opcji by chronić swoją prywatność:

https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy; Google zgłosił się do Privacy Shield pomiędzy Unią Europejską oraz Stanami Zjednoczonymi Ameryki, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Alternatywnie, znajdą Państwo więcej informacji na stronie internetowej Network Advertising Initiative (NAI) http://www.networkadvertising.org. Używane Cookies: Typ C. W celu uzyskania dalszych informacji patrz akapit dot. Cookies. Czas używania cookies: do 1 miesiąca (dotyczy to tylko cookies skonfigurowanych na tej stronie internetowej).Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1lit a RODO. 

2.6.2    Funkcje Reklamowe Google Analytics

Ta strona internetowa wykorzystuje także dodatkowe funkcje Google Analytics (Funkcje Reklamowe Google Analytics). Funkcje Reklamowe Google Analytics wdrożone na tej stronie internetowej to:

•    Raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google;

•    Raporty danych demograficznych i zainteresowań Google;

•    Zintegrowane usługi, które wymagają by Google Analytics zbierało dane dla celów reklamowych, włączając w to zbieranie danych za pośrednictwem cookies reklamowych oraz identyfikatorów.

Z tego względu, używamy cookies własnych (np. cookies Google Analytics), a także cookies reklamowych oraz identyfikatorów w celu optymalizacji działania naszej strony internetowej. Mogą Państwo zapobiec swojemu uczestnictwu w tym procesie śledzenia na różne sposoby:

a) przez odpowiednie ustawienie oprogramowania swojej przeglądarki; b) przez ustawienia reklam w Google pod adresem: https://www.google.com/ads/preferences/?hl=pl; c) przez odpowiednie ustawienie Państwa preferencji cookies.

Proszę pamiętać, że w tym wypadku mogą nie być Państwo w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji przewidzianych w ofercie.

Używane Cookies: Typ C. W celu uzyskania dalszych informacji por. akapit dot. Cookies.

Okres używania Cookies: do 12 miesięcy (odnosi się to jedynie do cookies, które zostały ustawione przez tę stronę internetową). Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit a) RODO.

2.6.3    Google Remarketing

Korzystamy z aplikacji Remarketing Google, aby móc ponownie skontaktować się z użytkownikiem w przeciągu kolejnych 540 dni. Dzięki tej aplikacji, po odwiedzeniu naszej strony, nasze reklamy mogą być wyświetlane, gdy użytkownik będzie przeglądać inne strony internetowe. Odbywa się to za pomocą plików cookie, przechowywanych w przeglądarce, które służą do rejestrowania i oceny przez Google zachowania użytkownika podczas odwiedzania różnych stron internetowych. W ten sposób Google może ustalić poprzednie wizyty danego użytkownika na naszej witrynie. Google deklaruje, że nie łączy danych zebranych w kontekście remarketingu z danymi osobowymi użytkownika, które mogą być przechowywane przez Google. Według Google, w szczególności do remarketingu, używa się pseudonimizacji. Użyte pliki cookies: Typ C. W celu uzyskania dalszych informacji, patrz Sekcja Plików Cookie.Podstawa prawna: Art. 6 (1) a RODO

2.6.4    Campaign Manager (uprzednio Doubleclick)

Tstrona korzysta również z internetowego narzędzia marketingowego DoubleClick firmy Google. DoubleClick wykorzystuje pliki cookie, aby wyświetlać reklamy odpowiednie dla użytkowników, poprawiać raporty skuteczności kampanii lub unikać wyświetlania użytkownikom tych samych reklam więcej niż jeden raz. Google używa identyfikatora pliku cookie do śledzenia, które reklamy są wyświetlane w danej przeglądarce i aby unikać ich wyświetlania więcej niż jeden raz. Ponadto, DoubleClick może używać identyfikatorów plików cookie do zbierania konwersji, związanych z żądaniami reklam. Dzieję się tak na przykład wtedy, gdy użytkownik zobaczy reklamę DoubleClick, a następnie odwiedzi witrynę reklamodawcy w tej samej przeglądarce i dokona tam zakupu. Według Google, pliki cookie DoubleClick nie zawierają żadnych danych osobowych.

Przeglądarka użytkownika nawiązuje automatycznie bezpośrednie połączenie z serwerem Google po odwiedzeniu naszej strony. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystywanie danych, zebranych przez Google przy użyciu tego narzędzia i dlatego informujemy o tym na podstawie naszego poziomu wiedzy: przez integrację z firmą DoubleClick, Google otrzymuje informacje, że użytkownik wyświetlił naszą stronę lub kliknął na reklamę naszej firmy. Jeśli użytkownik jest zarejestrowany w usłudze Google, Google może powiązać wizytę użytkownika z jego kontem. Nawet, jeśli użytkownik nie jest zarejestrowany lub zalogowany w Google, możliwym jest, aby dostawca uzyskał i zapisał adres IP użytkownika.

 Dodatkowo, pliki cookie DoubleClick Floodlight pozwalają nam zrozumieć, czy użytkownik wykonuje określone działania na naszych witrynach po obejrzeniu jednej z naszych reklam wideo w Google lub na innych platformach, za pośrednictwem DoubleClick, lub klikając jedną z nich (śledzenie konwersji). DoubleClick używa tego pliku cookie, by poznać treść, z którą użytkownik zapoznał się na naszej stronie internetowej, by móc później przesłać do użytkownika przekaz reklamowy.

Użytkownik może zrezygnować z procesu śledzenia

:a) przez zmianę ustawień przeglądarki, w szczególności przez wyłączenie plików cookie stron trzecich, wtedy użytkownik nie otrzyma żadnych reklam od zewnętrznych dostawców;

b) dezaktywując pliki cookie do śledzenia konwersji, ustawiając przeglądarkę tak, by pliki cookie były blokowane przez domenę www.googleadservices.com, https://www.google.de/settings/ads, to ustawienie jest usuwane po usunięciu plików cookie;

c) dezaktywując reklamy, oparte na zainteresowaniach dostawców, które są częścią kampanii samoregulacji „Informacje o reklamie” przez link http://www.aboutads.info/choices, to ustawienie jest usuwane po usunięciu plików cookie;

d) trwale dezaktywując przeglądarkę Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome w przeglądarce pod linkiem http://www.google.com/settings/ads/plugin,

e) przez odpowiednie ustawienie preferencji, dotyczących plików cookie. Proszę pamiętać, że w takim przypadku nie można w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej oferty.

Ponadto, użytkownik może uniemożliwić Google gromadzenie danych, generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez użytkownika z witryn, oraz przetwarzaniem tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki, dostępną w sekcji „Ustawienia wyświetlania”, „Rozszerzenie dezaktywacji DoubleClick” pod linkiem: https://support.google.com/adsense/answer/142293?hl=pl.

Dalsze informacje o DoubleClick Google są dostępne pod linkiem: https://www.google.de/doubleclick, a także ogólne przetwarzanie danych w Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy; opcjonalnie, więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Network Advertising Initiative (NAI) http://www.networkadvertising.org. Google przystąpiła do EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Użyte pliki cookies: Typ C. W celu uzyskania dalszych informacji, patrz Sekcja Plików Cookie.

Podstawa prawna: Art. 6 (1) a RODO2.

2.6.5    Adform

Ta strona korzysta z Adform – narzędzia marketingowego online firmy Adform A/S Denmark. Adform używa plików cookie, aby pokazywać reklamy odpowiednie dla użytkowników, ulepszać raporty dotyczące skuteczności kampanii oraz pomijać reklamy, które użytkownik już widział. Adform używa identyfikatorów plików cookie, aby obserwować, jakie reklamy są pokazywane w której przeglądarce, a także zapobiegać ich wyświetlaniu więcej niż jeden raz. Dodatkowo Adform może używać identyfikatorów plików cookie, aby zbierać dane dotyczące konwersji związanych z żądaniami reklam. Taka sytuacja ma miejsce, gdy – przykładowo – użytkownik widzi reklamę w Adform, a później odwiedza stronę reklamodawcy, korzystając z tej samej przeglądarki, i kupuje tam jakiś produkt. Pliki cookies Adform nie zawierają żadnych danych osobowych, takich jak adres email, nazwisko lub inne adresy.

Twoja przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Adform po odwiedzeniu naszej strony. Po zintegrowaniu Adform otrzymuje informacje o wywołaniu przez użytkownika odpowiedniej części naszej prezentacji internetowej lub kliknięciu w reklamę od nas.

Ponadto pliki cookies Adform pozwalają nam przekonać się, czy użytkownik wykonuje pewne działania na naszej stronie(-ach) po obejrzeniu jednej z naszych reklam/reklam wideo na Adform bądź na innych platformach za pośrednictwem Adform lub kliknięciu w jedną z nich (śledzenie konwersji). Adform używa tych plików cookie, aby poznać treści przeglądane przez użytkownika na naszej stronie(-ach) i móc później wysłać mu ukierunkowaną reklamę.

Możesz zablokować swoje uczestnictwo w tym procesie, korzystając z różnych sposobów: a) poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej, w szczególności poprzez blokowanie plików cookie osób trzecich – w ten sposób nie będziesz otrzymywać żadnych reklam od dostawców zewnętrznych; b) poprzez wyłączenie plików cookie z Adform za pomocą swojej przeglądarki na https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/ c) poprzez odpowiednie ustawienie preferencji dotyczących plików cookie (Ustawienia Cookies).

Więcej informacji na temat Adform znajdziesz na https://site.adform.com/, a w zakresie ochrony danych w Adform A/S Denmark na https://site.adform.com/privacy-center/overview. 

Używane pliki cookie: Typ C.Więcej informacji znajdziesz w zakładce „Pliki cookie”. Żywotność plików cookie: do 60 dni po ostatniej interakcji (dotyczy to wyłącznie tych plików cookie, które zostały ustawione przez tę stronę)

Maksymalny okres przechowywania danych: do 13 miesięcy

Podstawa prawna: Art. 6 (1) a RODO

 2.6.6    (Strona internetowa) Facebook Custom Audiences (“Facebook Pixel”)

Ta strona korzysta również z funkcji remarketingowej “Custom Audiences” firmy Facebook Inc. („Facebook”) w celu ponownego wyświetlenia reklamy w przeciągu 180 dni. Dzięki temu, użytkownicy strony mogą wyświetlać reklamy, oparte na zainteresowaniach („reklamy na Facebook’u”), podczas odwiedzania sieci społecznościowej Facebook lub innych witryn, które również używają tego narzędzia.

Przeglądarka użytkownika automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Facebook’a. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych, zebranych przez Facebook’a za pomocą tego narzędzia i dlatego informujemy o tym, na podstawie naszego poziomu wiedzy: przez integrację Facebook Custom Audiences, Facebook otrzymuje informacje o tym, że użytkownik odwiedził naszą stronę lub kliknął w naszą reklamę. Jeśli użytkownik jest zarejestrowany w serwisie Facebook, Facebook może powiązać wizytę użytkownika z jego kontem. Nawet jeśli nie jest on zarejestrowany lub zalogowany w serwisie Facebook, możliwym jest, by dostawca uzyskał i przechowywał adres IP użytkownika, a także inne informacje, umożliwiające identyfikacje.

Funkcję “Facebook Custom Audiences” można dezaktywować w ustawieniach plików cookie oraz dla zalogowanych użytkowników na stronie: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.Użyte pliki cookies: Typ C.

W celu uzyskania dalszych informacji, patrz Sekcja Plików Cookie.Podstawa prawna: Art. 6 (1) a RODO

 

2.6.7 Gdzie kupić (Swaven) 

Na naszej stronie zapewniamy Ci możliwość zakupu naszych produktów na stronach sprzedawców internetowych (np. z symbolem koszyka/wózka zakupowego). Dzięki tej funkcji otrzymujemy wyłącznie informacje o wynikach oraz informacje analityczne, by testować skuteczność narzędzia (poprzez pliki cookie), co również stanowi nasz prawnie uzasadniony interes. Strony nie są śledzone w sposób krzyżowy, a zatem nie otrzymujemy informacji, czy dokonałeś zakupu w wybranym sklepie. 

Dane te będą przetwarzane przez naszego Partnera Swaven SAS, w Paryżu, we Francji. Więcej informacji można znaleźć tutaj: https://www.swaven.com/cookie-policy/ 

Używane pliki cookie: Typ B. Więcej informacji można znaleźć w zakładce „Pliki cookie”.

Żywotność plików cookie: do 12 miesięcy (dotyczy to wyłącznie tych plików cookie, które zostały ustawione przez tę stronę)

Podstawa prawna: Art. 6 (1) f RODO

 

2.7    Google Tag Manager

Strona internetowa korzysta z Google Tag Manager. Usługa ta umożliwia zarządzanie tagami strony za pośrednictwem interfejsu. Google Tool Manager implementuje tylko tagi. Oznacza to, że nie są używane żadne pliki cookie i nie są gromadzone żadne dane osobowe. Google Tool Manager aktywuje inne tagi, które z kolei zbierają dane w razie potrzeby. Jednakże, Google Tool Manager nie uzyskuje dostępu do tych danych.

Jeśli dezaktywacja została wykonana na poziomie domeny lub pliku cookie, to zachowuje ważność dla wszystkich tagów śledzenia, jeżeli są one zaimplementowane w Google Tag Manager.

 

2.8 Captcha    

W określonych przypadkach niniejsza strona korzysta z Google reCAPTCHA (wersja 2), aby uniknąć używania pól tekstowych przez zautomatyzowane programy/boty. Pomaga to zachować bezpieczeństwo naszej strony i uniknąć rozsyłania spamu do użytkowników. Stanowi to również nasz prawnie uzasadniony interes i spełnia nasz obowiązek prawny.

Zbierane dane to informacje dotyczące sprzętu komputerowego i oprogramowania, takie jak dane dotyczące urządzeń i aplikacji oraz wynik kontroli integralności. Dane te będą wysyłane do Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Nie będą one wykorzystywane przez Google do spersonalizowanych reklam.

Więcej informacji można znaleźć w ich polityce prywatności: https://policies.google.com/privacy. Dalszą dokumentację można znaleźć tutaj: https://developers.google.com/recaptcha/ https://www.google.com/recaptcha/admin/create

Podstawa prawna: 

Art. 6 (1) f RODO (przetwarzanie danych zgodnie z wyżej wspomnianym prawnie uzasadnionym interesem)

3. Dalsze oferowane usługi

 

Poza czysto informacyjnym użytkowaniem naszej strony, oferujemy różne inne usługi, na potrzeby których przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Jeśli używamy zakontraktowanych dostawców usług dla poszczególnych funkcji naszej oferty, lub chcielibyśmy wykorzystać Państwa dane w celach reklamowych, poinformujemy o tym szczegółowo w kolejnych procesach poniżej.  

Zewnętrzni dostawcy usług zostali przez nas starannie wybrani oraz upoważnieni, są związani przez nasze instrukcje i regularnie sprawdzani.

 Możemy także ujawniać Państwa dane podmiotom trzecim, kiedy oferujemy promocje, loterie, umowy lub podobne usługi wraz z naszymi partnerami. Dalsze informacje mogą być uzyskane z chwilą podania danych, lub w opisie usług poniżej. W przeciwieństwie do 1.2, w niektórych przypadkach spółka Beiersdorf jest administratorem usług oferowanych poniżej, które zostały już Państwu przedstawione jako część komunikacji.

Jeśli w związku z tym, poczynione jest odniesienie do postanowień niniejszej polityki prywatności np. przez link, a Administrator został wskazany, np. w stopce/podpisie maila lub ulotki, ta osoba jest administratorem zgodniez art. 4 ust. 7 RODO. Jeśli nasi dostawcy usług mają swoją siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), może mieć miejsce międzynarodowy transfer danych. Poinformujemy Państwa o konsekwencjach takich okoliczności w opisie usług poniżej.

3.1    Kontakt/Komunikacja/Współpraca

 W przypadku komunikacji i/lub współpracy z nami, np. za pośrednictwem wiadomości email lub poprzez kontakt przez naszą stronę internetową, platformę wymiany danych, jako konsument, osoba testowa, partner biznesowy lub klient, dane, które Państwo przekazują (adres email, a jeśli dotyczy, także imię i numer telefonu, lub dane osobowe przekazane w trakcie konwersacji) będą przechowywane i przetwarzane przez nas w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania, prośby, reklamacje lub w celach związanych z korespondencją biznesową. Usuwamy dane, o których mowa powyżej, kiedy ich przechowywanie nie jest konieczne, jeśli nie istnieje ustawowy obowiązek retencji lub jeśli nie ma konieczności kontrolowania okresów przedawnieni

W trakcie przetwarzania danych uzyskanych w drodze komunikacji, posiadamy uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z wymogami prawnymi dla wewnętrznej weryfikacji lub zgodnie z poszczególnymi prośbami o komunikację. Natomiast w przypadku złożenia reklamacji podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO - realizacja obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze. W celu zwalczania terroryzmu, jesteśmy zobowiązaniu przeprowadzić porównanie z listą sankcji. Z tego względu, przetwarzamy Państwa dane również na potrzeby porównania z tymi listami. Ponadto, przetwarzamy Państwa dane w Grupie Beiersdorf w celu zapobiegania oraz śledzenia przestępstw i innych czynów zabronionych. Mogą Państwo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu zgodnie z postanowieniami pkt 4. W przypadku, gdy klient chce uzyskać informacje za pomocą naszego wewnętrznego narzędzia zarządzania klientami, dane osobowe będą zazwyczaj usuwane w ciągu roku. W wyjątkowych sytuacjach dane będą przechowywane dłużej, jeśli dane są konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Przekazujemy zebrane dane, w celu ich przetwarzania, do odpowiednich wewnętrznych departamentów podmiotów powiązanych wewnątrz Grupy Beiersdorf lub do dostawców usług zewnętrznych, zakontraktowanych podmiotów przetwarzających (np. hostingodawcy, dostawcy usług typu call center) zgodnie z wymaganymi celami (np. ustalanie kontaktu, biznesowa korespondencja, obsługa klienta). Hostingodawcy lub dostawcy platformy będą mieli dostęp do danych z państw trzecich (państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym). Jako właściwy środek ochrony danych, zgodziliśmy się na standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 RODO z dostawcami tych usług, mogą oni być również (dodatkowo) certyfikowani przez Privacy Shield.  Więcej informacji na ten temat jest dostępnych tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_pl.

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zakresie komunikacji związanej z realizacją umów lub postanowień regulaminów oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zakresie prowadzenia bieżącej komunikacji z odbiorcami naszych usług i produktów.

 3.2   Newsletter

Newsletter zawiera wiadomości, oferty i inne informacje o wybranych markach Beiersdorf. Poprzez subskrybowanie newslettera otrzymają Państwo, zgodnie z każdorazową wyrażoną przez Państwa zgodą, spersonalizowane informacje o produktach, usługach, lub sugestie do uczestnictwa w promocjach, takich jak konkursy lub testy produktów przez wiadomość email lub reklamę przez kanały komunikacji Państwa lub podmiotów trzecich (np. za pośrednictwem mediów społecznościowych).

Wraz z Państwa subskrypcją na newsletter, otrzymają Państwo newsletter dopasowany do Państwa potrzeb (jeśli newsletter jest „spersonalizowany”, „zindywidualizowany” lub „modyfikowany”). Dokonujemy ewaluacji Państwa zachowania dotyczącego zakupów oraz poruszania się (np. kliknięcia) na naszych stronach internetowych lub w newsletterze w celu skompilowania informacji istotnych dla Państwa.

Newsletter jest zazwyczaj wysyłany raz na miesiąc („regularnie”). W indywidualnych przypadkach (np. na specjalne akcje) możemy również wysyłać cotygodniowy newsletter.

Używamy także narzędzi remarketingowych, by pokazać Państwu odpowiednie reklamy online.

Dane będą przekazywane do naszej platformy zarządzania klientami, do której mogą mieć dostęp również nasi dostawcy usług w celu technicznego wsparcia i implementowania newslettera. Hostingodawcy lub dostawcy platformy będą mieli dostęp do danych z państw trzecich (państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym). Jako właściwy środek ochrony danych, zgodziliśmy się na standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 RODO z dostawcami tych usług, mogą oni być również (dodatkowo) certyfikowani przez Privacy Shield.  Więcej informacji na ten temat jest dostępnych tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_pl.

Te zebrane dane będą automatycznie usuwane po 24 miesiącach, jeśli nie podejmują Państwo działania w związku z otrzymaniem newslettera (bezczynność).  Jeśli nie życzą Państwo sobie, aby dalej otrzymywać newsletter, mogą Państwo zrezygnować z jego subskrypcji w dowolnej chwili. W celu rezygnacji z subskrypcji należy kliknąć link zawarty w każdym newsletterze, będą Państwo następnie przeprowadzeni przez proces rezygnacji z subskrypcji, alternatywnie mogą Państwo wysłać do nas maila ze swoją rezygnacją.

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit a) RODO.

 

3.3. Kampanie (np. Loterie, Badania, Testy Produktów)

Więcej informacji znajduje się w odpowiednich regulaminach kampanii.

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zakresie realizacji postanowień regulaminów oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie czynności, które nie są niezbędne do realizacji postanowień regulaminów (np. upublicznienie danych oraz prac zwycięzców konkursów).

 

3.4.  Profil logowania

Rejestrując się użytkownik zyskuje możliwość pisania recenzji [Link], tworzenia listy ulubionych produktów, otrzymywania newslettera, a my udostępnimy jedynie spersonalizowaną treść na podstawie zachowania użytkownika; użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną i wykorzystywanie danych do badania rynku i w celach reklamowych. Możemy następnie wysyłać użytkownikowi zindywidualizowane reklamy dotyczące naszych produktów lub usług.

Zebrane dane możemy przekazywać innym spółkom w ramach grupy Beiersdorf lub usługodawcom zewnętrznym, wykonawcom (np. odpowiedzialnym za hosting, systemy zarządzania treścią) zgodnie z wymaganymi celami (w celu przeprowadzenia usług reklamowych). Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych zostali wskazani w pkt 1.5 niniejszej Polityki Prywatności.

Hostingodawcy lub dostawcy platformy będą mieli dostęp do danych z państw trzecich (państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym). Jako właściwy środek ochrony danych, zgodziliśmy się na standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 RODO z dostawcami tych usług, mogą oni być również (dodatkowo) certyfikowani przez Privacy Shield.  Więcej informacji na ten temat jest dostępnych tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_pl.

Twoje dane zostaną usunięte natychmiast po wylogowaniu się z programu, chyba że będzie to sprzeczne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przechowywania lub z ustawami o ograniczeniach. Aby usunąć twoje dane, zaloguj się na konto klienta i zakończ proces wypisania lub wyślij nam swoje wypłaty do przetwarzania danych przez e-mail. Usuwamy twoje dane osobowe automatycznie po 24 miesiącach bezczynności.

Informacja dotycząca zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania znajduje się w pkt 1.6 niniejszej Polityki Prywatności.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz jest niezbędne do utworzenia konta. Ewentualnymi konsekwencjami niepodania danych osobowych może być brak możliwości założenia konta.

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zakresie czynności administracyjnych niezbędnych do zapewnienia funkcjonowania systemu rejestracji i zagwarantowania zarejestrowanemu użytkownikowi dostępu do funkcjonalności określonych w regulaminie oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie operacji analitycznych służących ocenie potrzeb i preferencji konsumenckich, w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.

 

3.5. Program lojalnościowy MOJA NIVEA i NIVEA BABY

Jeżeli użytkownik chce wziąć udział w naszym programie lojalnościowym, jego dane osobowe będą przetwarzane w następujący sposób:

Uczestnicząc w programie, użytkownik może brać udział w konkursach i testować nowości NIVEA, dzielić się opinią o produktach i poznawać zdanie innych Klubowiczek, korzystać ze spersonalizowanych treści i porad, przesyłanych za pośrednictwem zindywidualizowanej reklamy e-mailowej, pocztowej lub internetowej na własnych lub zewnętrznych kanałach (np. w mediach społecznościowych). Zakładając konto otrzymuje również dostęp do Klubu Moja NIVEA oraz Klubu NIVEA Baby.

Oceniamy zachowanie kliknięć na naszych stronach internetowych lub w newsletterze (jeśli jest subskrybowany) w celu zebrania informacji istotnych dla Ciebie.

Rejestrując się, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zgodę przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Będziemy wysyłać spersonalizowane reklamy naszych produktów lub usług oraz zapraszać do wzięcia udziału w kampaniach, takich jak konkursy czy badania produktów. W tym celu skontaktujemy się z użytkownikiem w sposób określony podczas wyrażania zgody na przesyłanie informacji, na przykład za pomocą poczty elektronicznej, o ile użytkownik podał nam swój adres e-mail. Używamy Państwa danych także w celu analizy oraz ulepszenia efektywności naszych stron internetowych. Państwa dane będą przechowywane i używane w celu badania rynku oraz celach reklamowych. Na tej podstawie możemy wysyłać Państwu zindywidualizowane reklamy o naszych produktach i usługach.

Przekazujemy zebrane dane, w celu ich przetwarzania, do odpowiednich wewnętrznych departamentów, podmiotów powiązanych z Grupy Beiersdorf, lub do dostawców usług zewnętrznych, zakontraktowanych podmiotów przetwarzających (np. hostingodawców, podmiotów świadczących usługi transportowe, dostawców usług przetwarzania) zgodnie z wymaganymi celami. Hostingodawcy lub dostawcy platformy będą mieli dostęp do danych z państw trzecich (państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym). Jako właściwy środek ochrony danych, zgodziliśmy się na standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 RODO z dostawcami tych usług, mogą oni być również (dodatkowo) certyfikowani przez Privacy Shield.  Więcej informacji na ten temat jest dostępnych tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_pl.

Dane użytkownika zostaną usunięte natychmiast po usunięciu twojego konta, chyba że jest to sprzeczne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przechowywania lub wynika z przepisów o przedawnieniu. W celu usunięcia danych, użytkownik musi zalogować się na konto klienta i skorzystać z funkcji usuwania konta lub wysłać e-mailem prośbę o wycofanie zgody na przetwarzanie danych. W razie 24 miesięcy braku aktywności użytkownika, jego dane zostaną automatycznie usunięte.

Informacja dotycząca zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania znajduje się w pkt 1.6 niniejszej Polityki Prywatności.

Użytkownik nie jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych. Jeżeli jednak dane użytkownika nie zostaną podane to nie może on wziąć udziału w programie lojalnościowym.

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zakresie czynności administracyjnych niezbędnych do zapewnienia funkcjonowania systemu rejestracji i zagwarantowania zarejestrowanemu użytkownikowi dostępu do funkcjonalności określonych w regulaminie oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie operacji analitycznych służących ocenie potrzeb i preferencji konsumenckich, w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego  zakresie operacji analitycznych służących ocenie potrzeb i preferencji konsumenckich, w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.

3.6 Newsletter NIVEA MEN

Newsletter NIVEA MEN zawiera wiadomości, oferty oraz inne informacje na temat NIVEA oraz innych marek spółki Beiersdorf. Newsletter NIVEA MEN zawiera spersonalizowane reklamy naszych produktów i usług albo propozycje uczestnictwa w kampaniach, takich jak konkursy albo testy produktów.

Zapisując się do Newslettera NIVEA MEN, użytkownik wyraża zgodę abyśmy na potrzeby stworzenia spersonalizowanego zbioru wiadomości, ofert i innych informacji publikowanych w Newsletterze NIVEA MEN oraz w celu dostarczenia ich do użytkownika, przeanalizowali jego wzory zakupowe i schematy kliknięć w naszych witrynach, gdyż dzięki temu stworzymy Newsletter doskonale dopasowany do indywidualnych wymogów i zainteresowań. Dane użytkownika będą również zapisywane i wykorzystywane do działań promocyjnych. W tym celu skontaktujemy się z użytkownikiem za pomocą poczty elektronicznej. Ponadto będziemy wykorzystywać jego dane, aby analizować i poprawiać skuteczność naszych witryn.

Newsletter jest zwykle wysyłany raz w miesiącu („regularnie”). W przypadkach indywidualnych (np. w przypadku działań specjalnych) może również wystąpić cotygodniowe przesyłanie wiadomości e-mail. Używamy również środków remarketingowych, aby pokazać użytkownikom odpowiednie reklamy online. Więcej informacji, w szczególności na temat konkretnych odbiorców, można znaleźć w Sekcji „Reklamy Online”.

Dane będą przekazywane do naszej platformy zarządzania klientami, do której mogą mieć dostęp również nasi dostawcy usług w celu technicznego wsparcia i implementowania newslettera. Hostingodawcy lub dostawcy platformy będą mieli dostęp do danych z państw trzecich (państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym). Jako właściwy środek ochrony danych, zgodziliśmy się na standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 RODO z dostawcami tych usług, mogą oni być również (dodatkowo) certyfikowani przez Privacy Shield.  Więcej informacji na ten temat jest dostępnych tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_pl.

Informacja dotycząca zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania znajduje się w pkt 1.6 niniejszej Polityki Prywatności.

Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać Newslettera NIVEA MEN, może w dowolnym czasie wycofać zgodę na otrzymywanie Newslettera i anulować subskrypcję. Aby to zrobić, należy kliknąć łącze obecne w każdym Newsletterze. Uruchomiony zostanie proces anulowania subskrypcji, alternatywnie można nam przesłać unieważnienie zgody na otrzymywanie Newslettera (powiadomienie o rezygnacji) za pomocą poczty elektronicznej na adres [int.contact.poland[at]Beiersdorf.com]

Zebrane dane są automatycznie usuwane po 18 miesiącach, jeśli użytkownik nie odpowiada na Newsletter (bezczynność).

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3.7. Akcja PODWÓRKO NIVEA

Rejestrując się, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Będziemy wysyłać spersonalizowane reklamy naszych produktów lub usług oraz zapraszać do wzięcia udziału w kampaniach, takich jak konkursy czy badania produktów.

Uczestnicząc w Akcji Podwórko NIVEA, użytkownik może brać udział w konkursach związanych z akcją Podwórko NIVEA, korzystać ze spersonalizowanych treści i porad.  

Ponadto będziemy wykorzystywać jego dane, aby analizować i poprawiać skuteczność naszych witryn.

Zebrane dane możemy przekazywać innym spółkom w ramach grupy Beiersdorf lub usługodawcom zewnętrznym, wykonawcom (np. odpowiedzialnym za hosting, dostawy, marketing) zgodnie z wymaganymi celami (np. wysyłanie czasopism, próbek produktów, reklam itp.).

Dane użytkownika zostaną usunięte natychmiast po rezygnacji z programu, chyba że jest to sprzeczne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przechowywania lub wynika z przepisów o przedawnieniu. W celu usunięcia danych, użytkownik musi zalogować się na konto klienta i zakończyć proces wypisania lub wysłać e-mailem wycofanie zgody na przetwarzanie danych. W razie 18 miesięcy bezczynności użytkownika, jego dane zostaną automatycznie usunięte.

Użytkownik nie jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych. Jeżeli jednak dane użytkownika nie zostaną podane to nie może on wziąć udziału w akcji.

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zakresie określonym regulaminami konkursów związanych z programem Podwórek oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie wysyłania spersonalizowanych treści marketingowych.

3.8. Przesyłki pocztowe

Jako wybrany klient, partner biznesowy, osoba testująca i/lub konsument, otrzymają Państwo również od nas drogą pocztową (listem): indywidualną informację o produktach, oferty, wiadomości i próbki produktów.   

Jest to szczególna forma marketingu bezpośredniego, która jest także naszym uzasadnionym interesem i poprawia wskaźnik utrzymania klienta poprzez wysyłanie wyżej wymienionym osobom wyłącznych informacji.

Przekazujemy zebrane dane, w celu ich przetwarzania, do odpowiednich wewnętrznych departamentów, podmiotów powiązanych z Grupy Beiersdorf, lub do dostawców usług zewnętrznych, wykonawców (np. dostawców usług zarządzania klientami/konsumentami, agencji marketingowych, operatorów usług pocztowych) zgodnie z wymaganymi celami (wysyłka przesyłek pocztowych). Hostingodawcy lub dostawcy platformy będą mieli dostęp do danych z państw trzecich (państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym). Jako właściwy środek ochrony danych, zgodziliśmy się na standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 RODO z dostawcami tych usług, mogą oni być również (dodatkowo) certyfikowani przez Privacy Shield.  Więcej informacji na ten temat jest dostępnych tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_pl.

Państwa dane będą usunięte w chwili Państwa rezygnacji z subskrypcji, chyba że stoi to w sprzeczności z ustawowymi wymogami dotyczącymi retencji lub przewidzianymi okresami przedawnienia. Mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji lub sprzeciwić się otrzymywaniu dalszej korespondencji pocztowej w sposób przewidziany w liście lub na podstawie akapitu dotyczącego sprzeciwu poniżej. Usuwamy Państwa dane osobowe automatycznie po 24 miesiącach Państwa bierności (np. jeśli nie wykorzystują Państwo wysyłanych kuponów).

Podstawa prawna: art. 6 ust. lit f) RODO.

3.9.Oceny i recenzje

Cel / Informacja: 

Zarejestrowani użytkownicy mają możliwość przesyłania ocen i recenzji produktów oraz procesów lub innych ocen dotyczących ofert zamieszczonych na stronie, zgodnie z warunkami korzystania z niej. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest to, by użytkownicy mogli swobodnie wyrażać swoje opinie na temat produktów.

Twoja ocena zostanie opublikowana razem z Twoją nazwą użytkownika. Zalecamy używanie pseudonimu zamiast imienia i nazwiska. Oceny nie są przeglądane przed publikacją. Zastrzegamy sobie jednak prawo do usuwania komentarzy, jeżeli zostaną one uznane przez osoby trzecie za niezgodne z prawem i osoby te wyrażą sprzeciw w tym zakresie. Więcej informacji można znaleźć w naszych warunkach korzystania ze strony.

Odbiorcy:

Przekazujemy zbierane dane do stosownych działów wewnętrznych w celu ich przetwarzania, a także do innych przedsiębiorstw powiązanych w Grupie Beiersdorf lub do usługodawców zewnętrznych, dostawców (np. dostawców usług hostingowych i dostawców usług zarządzania relacjami z klientami) zgodnie z wymaganymi celami (publikacja na stronie). Dostawcy platformy/usług hostingowych będą mieli dostęp do danych osobowych z państw trzecich (kraje spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Jako odpowiednie zabezpieczenie uzgodniliśmy z tymi dostawcami standardowe klauzule umowne, zgodnie z Art. 46 RODO, lub też posiadają oni (dodatkowo) znak certyfikacyjny Tarczy Prywatności UE-USA. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en. 

Usunięcie danych / Sprzeciw:

Komentarze są usuwane stosowanie do konta logowania.

Podstawa prawna

Art. 6 (1) f RODO 

 

3.10. Czat na żywo [MOJA NIVEA i PODWÓRKO NIVEA]

Ta strona korzysta z oprogramowania czatu na żywo. Userlike wykorzystuje pliki cookie w celu udostępniania zawartości czatu podczas przeglądania strony, a także aby połączyć użytkownika z tym samym operatorem (jeśli to możliwe) podczas ponownego czatowania. Zebrane dane nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji użytkowania na stronie internetowej i nie są łączone z danymi posługującego się pseudonimem, chyba że dane osobowe podawane są dobrowolnie podczas korzystania z czatu na żywo.

Zebrane dane możemy przekazać innym spółkom w ramach grupy Beiersdorf lub usługodawcom zewnętrznym, wykonawcom (np. centra telefoniczne) zgodnie z wymaganymi celami (osobista konsultacja).

Dane użytkownika zostaną usunięte natychmiast po wylogowaniu się z czatu, chyba że jest to sprzeczne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przechowywania lub wynika z przepisów o przedawnieniu.

Dobrowolne podanie danych osobowych nie jest niezbędne do wykonania umowy. Użytkownik nie jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych. Jeśli dane osobowe użytkownika nie zostaną dostarczone, nadal możemy zaoferować użytkownikowi usługi czatu na żywo.

Wykorzystywane pliki cookie: Typ A. Więcej informacji można znaleźć w Sekcji Plików Cookie.

Maksymalny okres przechowywania używanych plików cookie: do 2 lat

Maksymalny okres przechowywania danych: do 12 miesięcy.

Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 

3.11 Ankiety

Cel / Informacja:

Kiedy bierzesz udział w ankietach lub podobnych kampaniach, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu opisanym w formularzu zgody. Zbierane dane obejmują pytania dotyczące zamierzonego celu ankiety lub podobnej kampanii, a także dodatkowe informacje socjodemograficzne dotyczące Ciebie. Możesz wziąć udział w ankiecie bez podawania swoich danych, chyba że zostało to objęte wyrażoną zgodą.

Odbiorcy:

Przekazujemy zbierane dane do stosownych działów wewnętrznych w celu ich przetwarzania, a także do innych przedsiębiorstw powiązanych w Grupie Beiersdorf lub do usługodawców zewnętrznych, podmiotów przetwarzających dane na podstawie umowy (np. platforma, hosting, analitycy) zgodnie z wymaganymi celami (aby przeprowadzić badanie). Dostawcy platformy/usług hostingowych będą mieli dostęp do danych osobowych z państw trzecich (kraje spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Jako odpowiednie zabezpieczenie uzgodniliśmy z tymi dostawcami standardowe klauzule umowne, zgodnie z Art. 46 RODO, lub też posiadają oni (dodatkowo) znak certyfikacyjny Tarczy Prywatności UE-USA. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en. 

Usunięcie danych:

Twoje dane zostaną usunięte po ostatecznym przetwarzaniu ankiety lub podobnej kampanii (patrz warunki uczestnictwa), chyba że jest to sprzeczne z ustawowymi obowiązkami w zakresie przechowywania lub zasadami przedawnienia. Zwykle dane zostaną usunięte po dwóch latach.

Podstawa prawna:

Art. 6 (1) a RODO. 

 


4. Okres, przez jaki przechowywane są dane Użytkownika

 

Przekazane przez użytkownika dane przechowywane będą tylko przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu, w którym zostały przesłane albo na potrzeby zachowania zgodności z przepisami ustawowymi.

Okresy przechowywania danych zostały wskazane odpowiednio w każdym punkcie niniejszej Polityki prywatności.Zastrzegamy sobie możliwość wyrejestrowania użytkownika z serwisu, przez co rozumie się możliwość usunięcia indywidualnego konta Użytkownika. Możliwość wyrejestrowania użytkowania powstaje na skutek trwałego zaprzestania korzystania z serwisu dostępnych po uprzedniej rejestracji w Serwisie, przy czym poprzez trwałe zaprzestanie korzystania rozumie się brak podejmowania aktywności polegających na korzystaniu z serwisu/aplikacji/usług dodatkowych przez okres co najmniej 18 miesięcy.

Postanowienia niniejszego punktu w żaden sposób nie ograniczają, ani nie wyłączają możliwości samodzielnego wyrejestrowania się przez użytkownika, ani nie wyłączają uprawnień użytkownika do ponownego założenia konta.W celu dochowania należytej staranności poinformujemy takiego użytkownika, poprzez wysłanie wiadomości e-mail, o możliwości usunięcia konta oraz wyznaczymy mu dodatkowy 14–dniowy termin na podjęcie aktywności. W przypadku wyrejestrowania użytkowania z serwisu usuniemy konto, w tym wszystkie dane związane z kontem.

5. Sprzeciw lub wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Jeśli udzielili Państwo zgody na przetwarzania swoich danych osobowych, mogą Państwo wycofać swoją zgodę w każdej chwili. Wycofanie zgody wpływa na dopuszczalność przetwarzania Państwa danych osobowych od momentu złożenia nam takiego oświadczenia.

Jeśli opieramy przetwarzanie Państwa danych osobowych na ważeniu interesów (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) mogą Państwo wyrazić sprzeciw do takiego przetwarzania. Jest tak w przypadku, jeśli przetwarzanie nie jest konieczne w szczególności w celu wypełnienia umowy z Państwem, co zostało opisane przez nas w opisie funkcji / usług. W przypadku zgłoszenia takiego sprzeciwu, prosimy Państwa o przedstawienie powodów, dla których nie powinniśmy dalej przetwarzać Państwa danych osobowych. Jeśli zgłosili Państwo uzasadniony sprzeciw, zbadamy sytuację i zaprzestaniemy lub dostosujemy przetwarzanie danych lub wskażemy na przekonujące powody, na podstawie których będziemy kontynuować przetwarzanie.

Państwa danych osobowych. Jeśli zgłosili Państwo uzasadniony sprzeciw, zbadamy sytuację i zaprzestaniemy lub dostosujemy przetwarzanie danych lub wskażemy na przekonujące powody, na podstawie których będziemy kontynuować przetwarzanie.

Oczywiście, mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych dla celów reklamowych i analizy danych. Mogą Państwo poinformować nas o swoim sprzeciwie pod wskazanym powyżej adresem kontaktowym administratora.

6. Realizacja praw osoby, której dane dotyczą

Użytkownik ma prawo poprosić o usunięcie lub zablokowanie danych w całości lub części, zażądać ich udostępnienia albo wnioskować o korektę danych osobowych, które przetwarzamy. Nie ma obowiązku stosować się do konkretnego formularza. Można przykładowo napisać do nas wiadomość e-mail, wysyłając ją na adres nivea[at]beiersdorf.com albo skorzystać z dostępnego w naszej witrynie formularza kontaktowego.

7. Bezpieczeństwo danych

Zastosowaliśmy techniczne i organizacyjne środki, aby chronić dane użytkownika przed utratą, modyfikacją lub dostępem stron trzecich. Stosowane przez nas procedury bezpieczeństwa są regularnie ulepszane wraz z postępem technologicznym.

8. Uaktualnienia i modyfikacja

Możemy zmodyfikować lub uaktualnić poszczególne części niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych. W przypadku wprowadzenia przez nas jakichkolwiek zmian, poinformujemy Cię o tym za pośrednictwem różnych kanałów (na przykład, poprzez wyświetlenie bannera, wyskakującego okienka lub powiadomienia push) lub wysyłając nawet do Użytkowników wiadomość́ e-mail, jeżeli wprowadzana zmiana miałaby duży wpływ na ich prywatność. W każdym przypadku, przed skorzystaniem z naszej witryny, zalecamy zawsze sprawdzać oświadczenie o ochronie danych osobowych, aby dowiedzieć się o aktualnym statusie, który mógł zostać zmodyfikowany bądź uaktualniony.

Status oświadczenia o ochronie danych osobowych na: listopad 2019 roku.

Nasze marki