Innowacje

Badania Beiersdorf dotyczące skóry

„Dobrego badacza charakteryzuje specjalistyczna wiedza, odwaga, wytrwałość oraz kreatywność” - twierdzi dr Horst Wenck, kierownik działu Początkowych Faz Innowacji w Firmie Beiersdorf i nawiązując do długiej historii badań przeprowadzanych przez Beiersdorf kontynuuje: „Jeśli weźmiemy pod uwagę, że wiedza w zakresie nauk przyrodniczych wzrasta co najmniej dwukrotnie co osiem lat, oznacza to, że obecnie wiemy ponad 5000 razy więcej niż ludzie 100 lat temu. W Firmie Beiersdorf jest to widoczne w gigantycznym przyroście wiedzy na temat biologii skóry oraz podstawowych biologicznych, chemicznych i fizycznych zasad optymalnej pielęgnacji skóry, a ostatecznie w coraz liczniejszych innowacjach w zakresie produktów i składników, których liczba od połowy lat dziewięćdziesiątych wzrosła niebotycznie”. 

Podstawą rozwoju i innowacji w Firmie Beiersdorf jest stałe poszukiwanie nowych biologicznych możliwości zaspokojenia poszczególnych potrzeb różnych rodzajów skóry, w różnych grupach wiekowych. W tym kontekście wielodyscyplinarny zespół specjalistów w dziedzinie biologii ludzkiego organizmu, biologii komórkowej oraz molekularnej, immunologii oraz biochemii w centrum badawczym w Hamburgu prowadzi działania w myśl zasady „Czerpać wiedzę ze skóry, dla skóry”. Celem ich badań jest odkrycie nowych aktywnych zasad wspierających metaboliczne procesy w skórze – w sposób możliwie naturalny. Aby osiągnąć ten cel, zespół wykorzystuje najnowsze metody analizy biochemicznej, biologii molekularnej i fizycznej oraz współpracuje z partnerami akademickimi, instytucjonalnymi oraz przemysłowymi ze świata nauki.

Czerpanie wiedzy ze skóry

Czerpanie wiedzy ze skóry

Nasi badacze korzystają z najnowocześniejszych technik, aby badać skórę ludzką i jej metabolizm w celu odkrycia sekretów starzenia się skóry. Poszukują innowacyjnych składników, które wspierają procesy zachodzące w skórze.

Zobacz więcej
Garść faktów
 • Badania w Beiersdorf

  Współpraca z ok.500 uniwersytetami, ośrodkami badawczymi i organizacjami na całym świecie
  Ponad 530 pracowników zatrudnionych w działach Badań i Rozwoju na świecie
  Instytuty badawcze w Hamburgu, Stanach Zjednoczonych, Japonii, Chinach i Meksyku
  Około 160 milionów euro inwestowanych rocznie w badania i rozwój
  Od 2010 roku: inicjatywa „Pearlfinder” zwiększająca nasz potencjał innowacyjny

Więcej informacji na temat innowacji Beiersdorf można znaleźć na nasze międzynarodowej stronie

Najważniejsze aspekty innowacji

Najważniejsze aspekty innowacji

Obecnie Beiersdorf może korzystać z ponad 130 lat doświadczenia w pielęgnacji skóry. Od lat Firma stale wyznacza nowe standardy dzięki swoim innowacyjnym produktom i będzie to robić w przyszłości.

Odwiedź stronę Beiersdorf.com

Pielęgnacja skóry na świecie

Pielęgnacja skóry na świecie

Indywidualny charakter skóry jest punktem wyjścia do opracowania każdego produktu w ośrodkach badawczych Beiersdorf. Jako że, potrzeby naszych klientów w różnych miejscach na świecie są różne, Firma Beiersdorf dysponuje laboratoriami opracowującymi produkty oraz zespołami badającymi rynek w różnych krajach. 

Odwiedź stronę Beiersdorf.com

Nasze marki