Nasze zobowiązania na rok 2020

Nasze podejście do zrównoważonego rozwoju koncentruje się przede wszystkim na zwiększaniu naszej zdolności reagowania na zmiany oraz wprowadzaniu kultury zorientowanej na przyszłość. Określiliśmy kwestie, które są istotne dla związanych z nasza Firmą osób, przyczyniają się do długofalowego sukcesu naszej działalności oraz które pomagają w zwalczaniu problemów globalnych. Nasze ambitne zobowiązania na rok 2020 zostały opracowane tak, aby zapewnić koncentrację na obszarach, na które mamy największy wpływ jako firma. Zobowiązania te określają ściśle kierunek naszych działań oraz motywują do wysiłku w celu poprawienia naszych wyników. 

 

Produkty

 

Produkty

Do roku 2020 planujemy osiągnąć 50% sprzedaży dzięki produktom o znacznie ograniczonym wpływie na środowisko (Podstawa 2011)

Nasze podejście do realizacji zobowiązań dotyczących produktów:
Ocena wpływu na środowisko jest uwzględniana podczas całego procesu opracowywania naszych produktów. Wpływ naszych nowych oraz ponownie wprowadzanych produktów na środowisko jest porównywany z podobnym lub wcześniejszym modelem. Wyznajemy podejście holistyczne, co oznacza, że uwzględniamy również materiały stosowane w punktach handlowych oraz promocjach. 

Za pomocą skali zrównoważonego charakteru produktu mierzymy wpływ, jaki formuły i opakowania naszych produktów wywierają na środowisko. Badamy elementy kluczowe, takie jak zawartość składników niekopalnych, wpływ na toksykologię wody, ograniczenie materiałów opakowaniowych oraz wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu. Aby uzyskać status produktu o „znacznie ograniczonym wpływie na środowisko”, musi on otrzymać pozytywną ocenę końcową wg tej skali.

Stosujemy analizy cyklu życia produktu, aby zidentyfikować punkty newralgiczne związane ze środowiskiem w całym cyklu życia produktu.

 

Planeta

 

Planeta

Do 2020 roku planujemy ograniczyć emisję CO2 o 30% w przeliczeniu na sprzedane produkty (Podstawa 2005) 


Nasze podejście do realizacji zobowiązań dotyczących planety:
Rozszerzyliśmy zakres śledzenia emisji CO2 oraz działań w tym zakresie: nie ograniczamy się do własnych ośrodków produkcyjnych, lecz uwzględniamy również kategorie takie jak magazynowanie, transport, wytwarzanie przez strony trzecie, jak również podróże służbowe i prowadzenie biur.

Podzieliliśmy nasze ambitne zobowiązanie na różne cele składowe, na przykład ograniczenie emisji związanych z transportem o 20% oraz emisji we własnych ośrodkach produkcyjnych o 50% w przeliczeniu na sprzedane produkty. W kategoriach, w których nie dysponowaliśmy danymi z 2005 roku, oszacowaliśmy poziom emisji zgodnie z Protokołem z Kioto.

Zwiększamy efektywność naszego systemu gromadzenia danych z całego świata, aby poprawić dostępność danych dotyczących wszystkich kategorii i regionów. Umożliwi nam to optymalizację systemu kontroli oraz zarządzania wydajnością, jak również procesów raportowania zewnętrznego.

 

Ludzie

 

Ludzie

Do 2020 roku planujemy dotrzeć do miliona rodzin i poprawić ich życie. (Podstawa 2013)


Nasze podejście do realizacji zobowiązań dotyczących ludzi:
Wspieramy rodziny poprzez rozmaite projekty społeczne, które koncentrują się na specyficznych lokalnych potrzebach. Docieramy do rodzin poprzez nasze marki oraz pracowników, poprzez działania takie jak dofinansowywanie projektów, wolontariat pracowników oraz darowizny w naturze.

Wspierając poszczególnych członków rodziny, na przykład poprzez edukację dzieci, pomoc matkom lub rozpowszechnianie świadomości potrzeb rodziny, nasze projekty przyczyniają się do poprawy dobrobytu całej rodziny.

Zapewniamy długotrwały wpływ dzięki koncentracji na projektach długofalowych, w których udział biorą zaufani partnerzy lokalni oraz promujących jakość, a nie ilość.

Raport dotyczący zrównoważonego rozwoju 2015

Raport dotyczący zrównoważonego rozwoju 2015

Zapoznaj się z naszymi projektami i osiągnięciami w roku 2015 oraz obecnym statusem naszych zobowiązań na 2020 rok na naszej stronie Międzynarodowej.

Idź do Beiersdorf.com