Nasza strategiaW Beiersdorf „Dbamy”

At Beiersdorf “We care.“

Naszą ambicją jest zajęcie pierwszego miejsca w dziedzinie pielęgnacji skóry na odpowiednich rynkach oraz we właściwych kategoriach. Nasza strategia biznesowa, Blue Agenda, wyznacza działania w kierunku zrealizowania tej wizji. Wzmacnianie naszych marek, zwiększanie możliwości w dziedzinie innowacji, zwiększanie obecności na wschodzących rynkach oraz intensywny rozwój talentów naszych pracowników umożliwia nam przełożenie potencjału naszej firmy na sukces ekonomiczny. Blue Agenda pozwala nam być firmą elastyczną, oszczędną, wydajną i pozostać w zgodzie z wyznawanymi przez nas wartościami.

W środowisku biznesowym charakteryzującym się niepewną sytuacją gospodarczą, napięciami społecznymi oraz wyzwaniami związanymi z ochroną środowiska staramy się rozwijać działalność w sposób odpowiedzialny. Dzięki naszej strategii zrównoważonego rozwoju „We Care”, wspieramy cele biznesowe, jednocześnie stale ograniczając szkodliwy wpływ na środowisko. Równocześnie dokładamy starań, aby dbać o ludzi zarówno w obrębie firmy, jak i poza nią. 

Od dawna wprowadzamy z powodzeniem liczne innowacje w zakresie zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza dotyczące kwestii społecznych. Kontynuowanie tych działań oznacza podejmowanie dalszych kroków. Dlatego właśnie w 2011 roku opracowaliśmy strukturę strategii oraz określiliśmy mierniki, za pomocą których możemy ocenić swoją obecną i przyszłą działalność. Zidentyfikowaliśmy kwestie najwyższej wagi dla osób związanych z naszą firmą, wpływające na jej sukces. Nasze podejście koncentruje się na trzech obszarach: „Produkty, Planeta, Ludzie”, dzięki czemu możemy skupić się na wprowadzaniu długoterminowych, znaczących zmian. Nasza strategia jest odpowiedzią na problemy, przed którymi stajemy w łańcuchu wartości, począwszy od zapewnienia działania z wykorzystaniem ograniczonej ilości surowców, po kwestie zdrowia i bezpieczeństwa naszych pracowników oraz reagowania na zmieniające się oczekiwania klientów.

Produkty

  • Surowce: W naszych badaniach uwzględniamy kryteria dotyczące równoważonego rozwoju, otrzymywanie surowców oraz opracowanie nowych formuł i zastosowań.
  • Opakowania: Przyczyniamy się do zachowania materiałów dzięki redukcji opakowań oraz opracowaniu alternatywnych, korzystniejszych dla środowiska rozwiązań w pakowaniu produktów.
  • Zaangażowanie konsumentów: Aktywnie zachęcamy klientów do prowadzenia trybu życia uwzględniającego w większym stopniu ochronę środowiska.

Planeta

  • Energia: Systematycznie opracowujemy rozwiązania umożliwiające ograniczenie zużycia energii oraz wykorzystanie przyjaznych dla środowiska źródeł energii zawsze, gdy jest to możliwe pod względem technicznym.
  • Odpady: Prowadzimy politykę „unikania, ograniczania, ponownego wykorzystywania oraz recyklingu” i współpracujemy blisko z naszymi dostawcami, aby zidentyfikować i wyeliminować odpady na wszystkich możliwych etapach.
  • Woda: Stale pracujemy nad ograniczaniem zużycia wody ‒ w procesach produkcyjnych, budynkach oraz w innych obszarach.

Ludzie

  • Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników: W ramach całej firmy prowadzimy program „Zero wypadków” oraz staramy się proaktywnie zapewniać zdrowie i dobrobyt naszych pracowników.
  • Zaangażowanie pracowników: Zachęcamy naszych pracowników, aby osobiście angażowali się w działalność Firmy i zapewniamy struktury, w ramach których mogą się rozwijać.
  • Odpowiedzialność społeczna: Wspieramy inicjatywy społeczne o zasięgu światowym i lokalnym, pozostające w zgodzie z celami strategicznymi naszej Firmy, jej wartościami oraz obecnością na świecie.