Wolontariat pracowniczy

Wolontariat pracowniczy w NIVEA Polska i Beiersdorf Manufacturing Poznań wystartował 22. września 2011 roku. W związku z obchodami 100-lecia kremu NIVEA w 2011 roku wolontariat jest realizowany pod hasłem „100 dobrych uczynków na 100 lat NIVEA”.

Wolontariat pracowniczy oznacza dla nas zespołowe angażowanie pracowników i ich rodzin, przyjaciół i znajomych w działalność wolontariacką na rzecz społeczności lokalnych jak fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie i jednostki publiczne np. domy dziecka, szkoły, przedszkola. Przez społeczność lokalną rozumiemy także grupę osób, którą dotyka problem społeczny a więc dzieci i rodziny mieszkające w naszym najbliższym otoczeniu zarówno Firmy jak i miejsca zamieszkania i działalności naszych pracowników. Poprzez nasze akcje dążymy do tworzenia takich warunków do życia, które warto przeżyć – teraz i w przyszłości.

Wolontariat Pracowniczy

W ramach programu „100 dobrych uczynków na 100 lat NIVEA” dobrowolnie poświęcamy swój czas, uwagę, wiedzę, umiejętności i energię innym.  W większości przypadków to właśnie my – pracownicy wychodzimy z propozycjami niesienia pomocy konkretnym dzieciom, rodzinom i społecznościom lokalnym. W ciągu 100 dni kalendarzowych w 2011 roku zaangażowaliśmy się w 27 akcji wolontariackich pomagając szkołom, przedszkolom, domom dziecka, ośrodkom dla osób niepełnosprawnych. Łącznie przepracowaliśmy 1.267 godzin wspierając 341 dzieci. Do tej pory w akcje wolontariackie zaangażowało się 32% pracowników.

Nasze cele na 2012 rok to zorganizowanie pozostałych 73 akcji do 21. września angażując co najmniej 90% pracowników. Jesteśmy pewni, że uda  nam się osiągnąć nasz cel!

Nasze marki