Nasza strategia: Blue Agenda

Blue Agenda określa nasze działania w przyszłości.
Stefan F. Heidenreich, Prezes Zarządu Beiersdorf AG

Zrozumienie potrzeb i życzeń naszych klientów, zdyscyplinowane podejście do zarządzania markami oraz innowacyjność w dziedzinie badań i rozwoju pozwoliły firmie Beiersdorf osiągnąć dzisiejszą pozycję. Naszym celem są jednak jeszcze lepsze wyniki w przyszłości oraz stały, zrównoważony, długofalowy rozwój, krok po kroku. Naszą ambicją jest zajęcie pierwszego miejsca w dziedzinie pielęgnacji skóry na odpowiednich rynkach oraz we właściwych kategoriach. Kierujemy się założeniami Blue Agendy. Plan ten, wprowadzony w 2012 roku, określa kurs przyjęty przez nas, aby sprostać wyzwaniom, które niesie przyszłość oraz osiągnąć założone cele. Ten program strategiczny koncentruje się na wzmacnianiu naszych marek, zwiększaniu potencjału innowacyjnego, zwiększaniu obecności na wschodzących rynkach oraz na oddanych pracownikach.

Blue Agenda w skrócie

Blue Agenda w skrócie