Pracownicy

W Beiersdorf Manufacturing Poznań Sp. z o.o. pracuje ok. 240 osób. Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę inżynierów, technologów, chemików, mechaników, automatyków i planistów. Dajemy szansę rozwoju zawodowego każdemu pracownikowi poprzez możliwość migracji między działami. Dzięki temu pracownicy zdobywają ogromną wiedzę i doświadczenie z wielu dziedzin. Nasz Program Stażowy umożliwia studentom i absolwentom uczelni wyższych rozpoczęcie międzynarodowej kariery zawodowej w Grupie Beiersdorf. 

Wierzymy w potencjał naszych pracowników i wspieramy ich wszechstronny rozwój. Dzięki płaskiej strukturze organizacyjnej nasz zespół może uczyć się od najlepszych i najbardziej doświadczonych. Nasi pracownicy cenią sobie możliwość ciągłego doskonalenia oraz swobodę działania przy jednoczesnym wsparciu przełożonego i opiekuna.

Dzięki programowi „Mam Pomysł” każdy pracownik ma szansę na zgłoszenie propozycji zmian i innowacji w procesach Firmy. Umożliwia on pracownikom wzięcie czynnego udziału w kształtowaniu środowiska pracy oraz poprawie jakości pracy. Nasi pracownicy są dumni z pracy w NIVEA i BMP, z naszych marek i wartości. Wyjątkowa atmosfera w naszej Firmie jest połączeniem pracy zespołowej i zorientowania na wynik. Stawiamy na otwartą, dwukierunkową komunikację oraz przywiązujemy dużą wagę do rzetelnej i konstruktywnej informacji zwrotnej. Uczciwość oraz szacunek dla innych są dla nas bardzo ważne. To właśnie te wartości tworzą naszą kulturę organizacyjną i określają wzajemne relacje.