Jakość

Najnowsze technologie, urządzenia, systemy i wykwalifikowani pracownicy zapewniają, że każdy kosmetyk tutaj wyprodukowany to kosmetyk najwyższej jakości. System Jakości oparty jest na zasadach GMP, a rezultaty audytów GMP, przeprowadzanych co 2 lata, potwierdzają najwyższą światową jakość.

W dziale produkcji wdrożony został system ciągłych usprawnień i podnoszenia efektywności TPM opierający się na zaangażowaniu pracowników.

Zespoły projektowe wdrażają najnowsze rozwiązania zapewniające jakość procesów i produktów. Wykorzystuje się narzędzia jakości, takie jak: SPC (statystyczna kontrola procesów), walidacja urządzeń / procesów, kalibracja, analizy: Pareto, FMEA, Ishikawa.

Nad zapewnieniem prawidłowej pracy centrum produkcyjnego czuwają trzy systemy komputerowe:

  • PMS (Promas) – który czuwa nad całym procesem technologicznym wytwarzania kosmetyków;
  • MDC (Master Data Collection) – który służy do zbierania i analizy danych produkcyjnych;
  • BMS (Building Management System) – który nadzoruje pracę instalacji infrastruktury technicznej sprężonego powietrza, pary technologicznej, klimatyzacji itp.