Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Bezpieczeństwo i sukces ekonomiczny to równorzędne cele naszej firmy. Wydajność i rentowność nie mogą być osiągane kosztem bezpieczeństwa, a efektywna praca to praca bezpieczna. Nasze stanowiska pracy są nowocześnie wyposażone i – co ważne – ergonomiczne. Dotyczy to zarówno pracowników produkcyjnych, jak i administracyjnych. 

W halach produkcyjnych nie występują przekroczenia stężeń pyłu i czynników chemicznych oraz poziomów hałasu, dzięki czemu nie odnotowujemy chorób zawodowych.

Instruktaże, dodatkowe szkolenia oraz planowane regularne przeglądy, remonty instalacji i maszyn zapewniają pracę w bezpiecznym środowisku.

Nasi pracownicy czynnie uczestniczą w ćwiczeniach z profesjonalnymi ratownikami z zakresu ochrony pożarowej i udzielania pierwszej pomocy. Posiadamy naszą firmową grupę ratowników przedmedycznych oraz chemicznych, która wciąż się powiększa o nowych ochotników.