Nasze
Wartości

Kluczowe wartości kształtujące kulturę naszej firmy od początku jej istnienia znajdują swe zastosowanie także dziś. Przyświecają nam w codziennej pracy i sprawiają, że w  Beiersdorf wszyscy mówimy tym samym językiem. Co więcej, to dzięki nim wiemy doskonale, w którym kierunku podążać każdego dnia: stanowią swoisty wzorzec, z którego możemy korzystać.

  • Troska – zachowujemy się odpowiedzialnie względem naszych współpracowników, klientów, marek, naszego społeczeństwa i środowiska.
  • Prostota – dbamy o jednoznaczność i zgodę, szybko i pragmatycznie podejmujemy decyzje i skupiamy się na tym, co istotne.
  • Odwaga – jesteśmy nastawieni na osiąganie odważnych  celów, przejmujemy inicjatywę, uczymy się na błędach, a zmianę postrzegamy jako szansę.
  • Zaufanie – mówimy to, co myślimy naprawdę, dotrzymujemy obietnic i traktujemy innych z szacunkiem. 
core-values-video-still

Nasze marki