Polityka ochrony danych / Informacje dotyczące przetwarzania plików „cookie”

1. Gromadzenie, przetwarzania i wykorzystanie danych osobowych

„Dane osobowe” oznaczają informacje dotyczące sytuacji osobistej lub faktycznej, w szczególności nazwisko, datę urodzenia, adres e-mail, numer telefonu oraz adres pocztowy. Firma Beiersdorf gromadzi, przetwarza i wykorzystuje (w dalszej części: „wykorzystuje”) dane osobowe przekazane przez Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania realizowania lub zakończenia stosunku umownego lub quasi-umownego z Użytkownikiem. Stosunek taki zostaje nawiązany na przykład wtedy, gdy Użytkownik zarejestruje się, aby otrzymywać newsletter lub brać udział w konkursach, testowaniu produktów lub loteriach, bądź gdy wyrazi życzenie otrzymywania próbek produktów lub skontaktuje się z nami w celu otrzymania informacji o naszej firmie czy produktach. W takich przypadkach wykorzystujemy dane osobowe, aby zrealizować prośby Użytkownika. Przekazanie danych do wyżej wymienionych celów jest dobrowolne. Można skontaktować się z nami anonimowo lub korzystając z pseudonimu, w zakresie umożliwiającym realizację prośby.

Przetwarzając prośbę Użytkownika, firma Beiersdorf może być zmuszona do ujawnienia jego danych osobowych innym spółkom w ramach Grupy Beiersdorf lub zewnętrznym dostawcom usług w krajach Europy oraz poza jej obszarem. Na przykład dostawcy usług mogą zostać zatrudnieni do transportu próbek produktów, rozpowszechniania materiałów reklamowych lub przeprowadzania loterii. Firma Beiersdorf wymaga od swoich dostawców usług wykorzystywania danych osobowych Użytkowników w zgodzie z jej standardami, niniejszą Polityką ochrony danych oraz statutowymi wymogami dotyczącymi przetwarzania danych w ramach umowy.

Nie ujawniamy danych osobowych Użytkowników stronom trzecim, nie sprzedajemy ani nie użyczamy tych danych w innych celach bez zgody Użytkownika. Zastrzegamy sobie jednak prawo do ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami prawa lub gdy ujawnienia danych zażąda organizacja rządowa lub organy ścigania, zgodnie z obowiązującym prawem.

2. Portale społecznościowe, np.. Facebook

Tak zwane wtyczki („ wtyczki”) stosowane przez portale społecznościowe mogą być wykorzystywane na naszych stronach, zwłaszcza plug-in „Lubię ” stosowany przez Facebook. Strony internetowa dostawcy, facebook.com, jest prowadzona przez  Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Stany Zjednoczone. Za niemiecką stronę facebook.de odpowiada jednak Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irlandia. Wtyczki są zazwyczaj oznaczone logo Facebook.

Oprócz wtyczek stosowanych przez Facebook używamy również wtyczek „Google+” (dostawca: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone) oraz „Twitter” (dostawca: Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103). Poniższe wyjaśnienia dotyczące portalu Facebook mają zastosowanie również do tych dostawców, z uwzględnieniem odpowiednich zmian. Dodatkowe informacje dotyczące wykorzystywania danych przez „Google+” oraz  „Twitter” można znaleźć na stronach http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ oraz http://twitter.com/privacy.Jeżeli użytkownik odwiedzi te strony z wtyczkami, przeglądarka internetowa stworzy odnośnik do serwerów Facebooka i fakt odwiedzenia naszej strony zostanie przekazany portalowi Facebook, nawet jeśli Użytkownik nie jest zalogowany na portalu  Facebook i niezależnie od aktywacji wtyczki przez kliknięcie na nią.

Jeżeli podczas odwiedzin na naszej stronie Użytkownik jest zalogowany do swojego konta na portalu Facebook, Facebook może przypisać wejście na nasza stronę do konta Użytkownika na Facebooku. Po kliknięciu na opcję „Lubię”, informacja zostanie przesłana portalowi Facebook i przechowana, aby umożliwić udostępnienie wiadomości o polubieniu znajomym Użytkownika na Facebooku. To samo dotyczy zastosowania funkcji „Publiczne”, „ Udostępnij”  lub „Udostępnij znajomym” dostępnych na niektórych naszych stronach internetowych. Nie możemy wpływać na charakter i zakres danych przekazywanych portalowi Facebook. Ponadto nie wiemy dokładnie które z danych Użytkownika są przekazywane portalowi Facebook oraz w jakim celu Facebook wykorzysta te dane. W każdym przypadku adres IP Użytkownika oraz ‒ według portalu facebook ‒ informacje o odwiedzanych stronach, data oraz czas odwiedzin, jak również inne informacje związane z przeglądarką są przekazywane.Dodatkowe informacje dotyczące portalu Facebook można znaleźć pod adresem http://www.facebook.com/help/?faq=186325668085084.

Jeżeli Użytkownik nie życzy sobie, żeby Facebook przypisał wizytę na naszej stronie internetowej do konta użytkownika Facebook, należy wylogować się z konta Facebook przed odwiedzeniem naszej strony. Dodatkowe informacje dotyczące gromadzenia, przechowywania oraz wykorzystywania danych osobowych przez Facebook, jak również ustawień umożliwiających ochronę danych osobowych można znaleźć w zawiadomieniach o prywatności portalu Facebook pod adresem http://www.facebook.com/about/privacy/.

3. Wykorzystywanie danych osobowych w celach reklamowych i badań rynkowych

W zakresie, w którym Użytkownik wyrazi zgodę na wykorzystywanie danych osobowych „w celach reklamowych i badań rynkowych”, dane osobowe będą wykorzystywane dla tych celów. Stanie się tak jedynie po wyraźnym wyrażeniu zgody, na przykład poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas promocji, a następnie potwierdzenie wyboru.

Możemy wtedy wysyłać Użytkownikowi zindywidualizowane reklamy dotyczące naszych produktów i usług lub sugerować udział w promocjach, takich jak loterie lub testowanie produktów. Będziemy się kontaktować z Użytkownikiem drogą wskazaną podczas udzielania zgody na kontakt z naszej strony, np. przez e-mail, jeżeli Użytkownik udostępni swój adres e-mail, lub telefonicznie bądź wysyłając SMS-y, jeżeli Użytkownik udostępni swój numer telefonu stacjonarnego bądź komórkowego. Na koniec, wykorzystamy również dane Użytkownika w celu analizy i udoskonalenia skuteczności naszych stron internetowych oraz reklamy i badań rynkowych.

4. Kontakt, informacje, wycofanie, blokowanie, usunięcie

Bez dodatkowych opłat Użytkownik może w każdej chwili wycofać pozwolenie na wykorzystywanie danych osobowych w przyszłości, częściowo lub całkowicie zablokować swoje informacje osobowe, usunąć swoje informacje osobowe, zażądać informacji na temat danych osobowych, które przechowujemy lub zażądać poprawy danych. Nie są do tego wymagane żadne formalności. Można na przykład napisać do Beiersdorf AG, Customer Center, Hopfenbruchweg 6, 19059 Schwerin lub skontaktować się z nami przez e-mail.

5. Informacje przechowywane automatycznie podczas odwiedzin na naszej stronie / Stosowanie plików cookies / Google Analytics

Nasza strona korzysta z plików „cookie”. Cookie to małe pliki tekstowe umieszczane na twardym dysku komputera Użytkownika przez przeglądarkę. Stosowane przez nas pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych, zatem identyfikacja osoby jest niemożliwa.

a) Pliki cookie poprawiają funkcjonalność naszych stron

Jedną z przyczyn, dla których korzystamy z plików cookie, jest poznanie w jaki sposób nasze strony są używane, aby poprawić ich atrakcyjność, zawartość i funkcjonalność. Pliki cookie pomagają nam na przykład określić, czy zakładki na naszych stronach są odwiedzane oraz, jeśli tak, które z nich i jaka zawartość interesuje użytkowników. Dokładniej mówiąc, zapisujemy liczbę odwiedzin na stronie, liczbę przeglądanych zakładek, czas spędzony na przeglądaniu naszych stron, kolejność przeglądanych stron, które hasła doprowadziły do nas Użytkownika, kraj, region oraz, jeśli to konieczne, miasto, z którego Użytkownik odwiedził stronę, z jakiej przeglądarki i z jakiego języka korzystano, a także odsetek terminali komórkowych, z których udostępniono nasze strony. Adres IP komputera Użytkownika, przekazywany z przyczyn technicznych, jest automatycznie przekształcany na anonimowy i uniemożliwia identyfikację Użytkownika.

b) Pliki cookie wykorzystywane w reklamie opartej na odwiedzanych stronach

Zastrzegamy sobie prawo do korzystania z informacji otrzymanych z plików cookie oraz anonimowej analizy sposobu korzystania ze stron internetowych przez Użytkownika w celu wyświetlania określonych reklam wybranych produktów na naszych stronach. Uważamy, że Użytkownik odniesie z tego korzyści, ponieważ prezentowane przez nas reklamy i treści są zgodne z zainteresowaniami Użytkownika ‒ na podstawie przeglądanych stron ‒ i umożliwią uniknięcie przypadkowych reklam lub treści, którymi Użytkownik nie jest zainteresowany.

Jako firma dobrowolnie poddajemy się procesowi kontroli przez Niemiecką Radę ds. Ochrony Danych w Reklamie Internetowej (DDOW). Kodeks wewnętrznej kontroli, którego przestrzegamy oraz dodatkowe informacje można znaleźć pod adresem www.meine-cookies.org/ddow.html.

c) Jak zapobiegać przechowywaniu plików cookie na swoim twardym dysku lub jak je usuwać

Można ustawić przeglądarkę internetową w taki sposób, że pliki cookie nie będą przechowywane na twardym dysku Użytkownika i każdorazowo pojawi się pytanie, czy Użytkownik wyraża zgodę na ich umieszczanie. Pliki cookie umieszczone na twardym dysku można usunąć w każdej chwili. Szczegółowe instrukcje można znaleźć w instrukcji obsługi przeglądarki. Wyjaśnienia słowne i obrazkowe dotyczące przeglądarek Firefox, Microsoft Internet Explorer oraz Google Chrome można znaleźć pod tym adresem:  http://www.meine-cookies.org/cookies_verwalten/index.html

d) Google analytics

Strona ta korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej dostarczanej przez Google Inc. („Google”).Google Analytics stosuje specyficzną formę plików cookie, tj. plik tekstowy, który jest przechowywany na komputerze Użytkownika i umożliwia analizę sposobu korzystania ze strony internetowej. Informacje o sposobie korzystania ze stron generowane przez plik cookie są ogólnie przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Pragniemy podkreślić, że Google Analytics zostało poszerzone na tej stronie o kod  „gat._anonymizeIp();”, aby umożliwić anonimowe zapisywanie adresów IP (maskowanie IP).Dzięki anonimizacji IP na tej stronie, adres IP Użytkownika jest skracany przez Google na obszarze UE oraz Krajów Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest przekazywany do servera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany.

Google wykorzystuje w naszym imieniu te informacje, aby analizować tę stronę i opracować raporty dotyczące czynności prowadzonych na stronie oraz by dostarczyć dodatkowe usługi związane z użytkowaniem strony i internetu operatorowi strony. Adres IP przekazany Google Analytics przez przeglądarkę Użytkownika nie jest powiązany przez Google z żadnymi innymi danymi. Można zapobiec przechowywaniu plików cookie poprzez właściwe ustawienia oprogramowania przeglądarki, zob. punkt 5c powyżej. Ponadto można zapobiec rejestrowaniu przez Google danych związanych ze sposobem korzystania ze strony internetowej przez Użytkownika, dostarczanych przez pliki cookie, pobierając i  instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania oraz ochrony danych można znaleźć na stronach http://www.google.com/analytics/terms/pl.html lub http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

Korzystamy również z Google analytics w celu analizowania danych z AdWords oraz dowolnych plików cookie z „DoubleClick” w celach statystycznych. Jeżeli Użytkownik nie wyraża na to zgody, może dezaktywować tę funkcję w Ad Preferences Manager (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=pl).

6. Bezpieczeństwo danych

Dokładamy starań pod wglądem technicznym i organizacyjnym, aby chronić Użytkownika przed utratą lub zmianą danych, a także przed ujawnianiem ich stronom trzecim.

7. Aktualizacje i zmiany niniejszej Polityki

Możemy wprowadzić zmiany lub aktualizacje fragmentów Polityki ochrony danych bez uprzedniego poinformowania Użytkownika. Prosimy o zapoznanie się z Polityką ochrony danych przed skorzystaniem z naszej oferty, aby być na bieżąco z najnowszymi zmianami lub aktualizacjami.

8. Automatycznie zapisane informacje (dane nieosobowe)

Po odwiedzeniu naszej strony automatycznie zbierane są informacje ogólne o użytkowniku, które nie są jednak związane z danymi osobowymi. Są to np. nazwa dostawcy usług internetowych (lub z sieci firmowych, nazwa firmy), strona którą użytkownik odwiedził przed wejściem na naszą stronę, informacje o stronach, które użytkownik wyświetlił, data i czas odwiedzin, informacje o systemie operacyjnym i wersji przeglądarki używanej podczas odwiedzin.Te informacje są zbierane i analizowane w formie anonimowej. Są one stosowane wyłącznie w celu poprawy atrakcyjności, treści i funkcjonalności naszej strony internetowej. To nie jest przetwarzany dalej ani nie jest przekazywane osobom trzecim.